Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
 • Krzysztof Rymuza

  Starosta Pruszkowski

  Krzysztof Rymuza

  Starosta wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych przepisach prawa, organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje Powiat na zewnątrz. Starosta kieruje pracą Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Etatowych Członków Zarządu, Sekretarza, Skarbnika oraz Kierowników komórek organizacyjnych.

  Starosta sprawuje:
  – zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji, straży;
  – funkcję szefa obrony cywilnej powiatu;
  – funkcję organu właściwego w sprawach obronności;
  – funkcję organu właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego.
  Staroście podlegają:
  WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
  WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
  BIURO ZARZĄDU
  BIURO RADY
  ZESPÓŁ KOMUNIKACJI ZEWNĘTRZNEJ
  ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
  BIURO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTA
  AUDYTOR WEWNĘTRZNY
  GEODETA POWIATOWY
  PEŁNOMOCNIK DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH
  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  GEOLOG POWIATOWY
  POWIATOWY URZĄD PRACY

  Kontakt:

  email: starosta@powiat.pruszkow.pl
  adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
  telefon: (22) 738 14 08
  Starosta przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 14:00-17:00.
  Zapisy prowadzi Sekretariat – tel. 22 738 14 08.

 • Zdzisława Zielińska

  Wicestarosta Pruszkowski

  Zdzisława Zielińska

  Wicestarosta Pruszkowski, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.
  Wicestaroście podlegają:
  WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
  ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

  Kontakt:

  e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl
  adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
  telefon: (22) 738 14 08

 • Agnieszka Kuźmińska

  Członek Zarządu

  Agnieszka Kuźmińska

  Etatowy Członek Zarządu wykonuje wyznaczone zadania na podstawie udzielonych upoważnień, kieruje, nadzoruje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych oraz inne zadania wskazane przez Starostę.
  Etatowemu Członkowi Zarządu podlegają:
  WYDZIAŁ EDUKACJI,KULTURY I SPORTU
  – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Tadeusza Kościuszki
  – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Tomasza Zana
  – ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Fridtjofa Nansena
  – ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 im. Stanisława Staszica
  – ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i SPORTOWYCH
  – SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY
  – PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
  – MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
  – MUZEUM DULAG 121
  – MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
  WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
  WYDZIAŁ FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

   

  Kontakt:
  e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl
  adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
  telefon: (22) 738 14 08

   

 • Grzegorz Kamiński

  Członek Zarządu

  Grzegorz Kamiński

  Etatowy Członek Zarządu wykonuje wyznaczone zadania na podstawie udzielonych upoważnień, kieruje, nadzoruje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych i jednostek:
  ZESPÓŁ ZDROWIA
  – POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
  – DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Czubinie
  – SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
  – ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA
  oraz inne zadania wskazane przez Starostę.

  Kontakt:
  e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl
  adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
  telefon: (22) 738 14 08

 • Zdzisław Brzeziński

  Członek Zarządu

  Zdzisław Brzeziński

  Nieetatowy Członek Zarządu wykonuje wyznaczone zadania na podstawie udzielonych upoważnień.

  Kontakt:
  e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl
  adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
  telefon: (22) 738 14 08

   

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst