Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
 • Krzysztof Rymuza

  Starosta Pruszkowski

  Krzysztof Rymuza

  Starosta wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych przepisach prawa, organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje Powiat na zewnątrz. Starosta kieruje pracą Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Etatowych Członków Zarządu, Sekretarza, Skarbnika oraz Kierowników komórek organizacyjnych.

  Starosta sprawuje:
  – zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji, straży;
  – funkcję szefa obrony cywilnej powiatu;
  – funkcję organu właściwego w sprawach obronności;
  – funkcję organu właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego.

  Staroście podlegają:
  1) Biuro Rady
  2) Biuro Zarządu
  3) Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
  4) Wydział Architektury
  5) Zespół Komunikacji Zewnętrznej
  6) Zespół Zarządzania Kryzysowego
  7) Zespół Kontroli Wewnętrznej
  8) Inspektor Ochrony Danych
  9) Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  10) Audytor Wewnętrzny
  11) Geolog Powiatowy
  12) Geodeta Powiatowy
  13) Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie

  Kontakt:

  email: starosta@powiat.pruszkow.pl
  adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
  telefon: (22) 738 14 08
  Starosta przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 14:00-17:00.
  Zapisy prowadzi Sekretariat – tel. 22 738 14 08.

 • Grzegorz Kamiński

  Wicestarosta Pruszkowski

  Grzegorz Kamiński

  Wicestarosta Pruszkowski, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.

  Wicestarosta wykonuje wyznaczone przez starostę zadania na podstawie udzielonych upoważnień, kieruje, nadzoruje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych oraz wykonuje inne zadania powierzone przez starostę.

  Wicestaroście podlegają bezpośrednio:
  1) Wydział Inwestycji i Drogownictwa
  2) Zespół Zamówień Publicznych
  3) Zespół Ochrony Zdrowia

  Wicestarosta nadzoruje działanie jednostek organizacyjnych powiatu:
  1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie
  2) Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowei
  3) Domu pomocy Społecznej w Czubinie
  4) Samodzielnego Publicznego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

  Kontakt:

  e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl
  adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
  telefon: (22) 738 14 08

 • Agnieszka Kuźmińska

  Członek Zarządu

  Agnieszka Kuźmińska

  Etatowy Członek Zarządu wykonuje wyznaczone zadania na podstawie udzielonych upoważnień, kieruje, nadzoruje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych oraz inne zadania wskazane przez Starostę.

  Etatowemu Członkowi Zarządu podlegają bezpośrednio komórki organizacyjne:
  1) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  2) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
  3) Wydział Funduszy Zewnętrznych

  Etatowy Członek Zarządu nadzoruje działanie jednostek organizacyjnych:
  1) Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie
  2) Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie
  3) Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie
  4) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie
  5) Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie
  6) Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie
  7) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszkowie
  8) Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie
  9) Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie
  10) Muzeum Dulag 121.

  Kontakt:
  e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl
  adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
  telefon: (22) 738 14 08

   

 • Wojciech Herner

  Członek Zarządu

  Wojciech Herner

  Etatowy Członek Zarządu wykonuje wyznaczone zadania na podstawie udzielonych upoważnień, kieruje, nadzoruje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych i jednostek.

  Etatowemu Członkowi Zarządu podlegają bezpośrednio komórki organizacyjne:
  Wydział Ochrony Środowiska

  Kontakt:

  e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl
  adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
  telefon: (22) 738 14 08

 • Zdzisław Brzeziński

  Członek Zarządu

  Zdzisław Brzeziński

  Nieetatowy Członek Zarządu wykonuje wyznaczone zadania na podstawie udzielonych upoważnień.

  Kontakt:
  e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl
  adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
  telefon: (22) 738 14 08

   

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst