• Maksym Gołoś

  Starosta Pruszkowski

  Maksym Gołoś

  Starosta wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych przepisach prawa, organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. Starostwa kieruje pracą starostwa przy pomocy wicestarosty, etatowych członków zarządu, sekretarza, skarbnika oraz kierowników komórek organizacyjnych.

  Starosta sprawuje:
  – zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji, straży;
  – funkcję szefa obrony cywilnej powiatu;
  – funkcję organu właściwego w sprawach obronności;
  – funkcję organu właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego.

  Staroście podlegają bezpośrednio:

  • Biuro Rady
  • Biuro Zarządu
  • Audytor Wewnętrzny
  • Zespół Radców Prawnych
  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  • Zespół Zarządzania Kryzysowego
  • Geolog Powiatowy
  • Geodeta Powiatowy
  • Rzecznik Prasowy
  • Wydział Kultury i Promocji

  Kontakt:

  email: starosta@powiat.pruszkow.pl
  adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
  telefon: (22) 738 14 08, fax: (22) 728 92 47

  Starosta przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 15.00-17.00.
  Zapisy prowadzi Sekretariat tel. 22 738 14 08.

 • Krzysztof Rymuza

  Wicestarosta

  Krzysztof Rymuza

  Od 1.12.2014 Wicestarosta Pruszkowski.

  Radny Powiatu Pruszkowskiego w latach 1998 – do chwili obecnej (od I do V kadencji).

  W latach 1994-2014 Dyrektor Szpitala Kolejowego im. dr. med. W. Roeflera w Pruszkowie, następnie Prezes Szpitala Praskiego Sp. z o.o. (2014). Prezes Rady Nadzorczej Szpitala Grochowskiego (2013-2014). Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raszynie (2014). Wieloletni działacz Okręgowej Izby Lekarskiej, delegat przez IV kadencje.

  Z wykształcenia lekarz, ale ukończył również ekonomiczne studia podyplomowe, w tym MBA.

  Wicestarosta wykonuje zadania wyznaczone przez starostę na podstawie udzielonych upoważnień, kieruje, nadzoruje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych oraz inne zadania powierzone przez starostę.

  Wicestaroście z racji podziału czynności, podlegają bezpośrednio:

  • Wydział Architektury
  • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  • Wydział Edukacji i Sportu
  • Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

   

  Kontakt:
  e-mail: wicestarosta@powiat.pruszkow.pl
  telefon: (22) 738 14 08, fax: (22) 728 92 47

  Wicestarosta przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 14.00-16.00.
  Zapisy prowadzi Sekretariat tel. 22 738 14 08.

 • Dariusz Nowak

  Członek Zarządu

  Dariusz Nowak

  Etatowy członek zarządu wykonuje wyznaczone zadania na podstawie udzielonych upoważnień, kieruje, nadzoruje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych oraz inne zadania wskazane przez starostę.

  Kontakt:
  telefon: (22) 738 14 08, fax: (22) 728 92 47

   

 • Mirosław Chmielewski

  Członek Zarządu

  Mirosław Chmielewski

  Etatowy członek zarządu wykonuje wyznaczone zadania na podstawie udzielonych upoważnień, kieruje, nadzoruje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych oraz inne zadania wskazane przez starostę

  Etatowemu Członkowi Zarządu podlegają bezpośrednio:

  • Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska ( w zakresie ochrony środowiska, infrastruktury i drogownictwa)
  • Wydział Obsługi Urzędu ( w zakresie administrowania nieruchomościami powiatowymi)

  Kontakt:
  telefon: (22) 738 14 08, fax: (22) 728 92 47

 • Zdzisław Brzeziński

  Nieetatowy Członek Zarządu

  Zdzisław Brzeziński