• Krzysztof Rymuza

  Starosta Pruszkowski

  Krzysztof Rymuza

  Starosta wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych przepisach prawa, organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. Starostwa kieruje pracą starostwa przy pomocy wicestarosty, etatowych członków zarządu, sekretarza, skarbnika oraz kierowników komórek organizacyjnych.

  Starosta sprawuje:
  – zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji, straży;
  – funkcję szefa obrony cywilnej powiatu;
  – funkcję organu właściwego w sprawach obronności;
  – funkcję organu właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego.

   

  Kontakt:

  email: starosta@powiat.pruszkow.pl
  adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
  telefon: (22) 738 14 08, fax: (22) 728 92 47

  Starosta przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 14.00-17.00.
  Zapisy prowadzi Sekretariat tel. 22 738 14 08.

 • Wojciech Gawkowski

  Wicestarosta

  Wojciech Gawkowski

 • Agnieszka Kuźmińska

  Członek Zarządu

  Agnieszka Kuźmińska

  Etatowy członek zarządu wykonuje wyznaczone zadania na podstawie udzielonych upoważnień, kieruje, nadzoruje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych oraz inne zadania wskazane przez starostę.

 • Grzegorz Kamiński

  Członek Zarządu

  Grzegorz Kamiński

  Etatowy członek zarządu wykonuje wyznaczone zadania na podstawie udzielonych upoważnień, kieruje, nadzoruje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych oraz inne zadania wskazane przez starostę.

 • Andrzej Kurzela

  Nieetatowy Członek Zarządu

  Andrzej Kurzela