• Krzysztof Rymuza

  Starosta Pruszkowski

  Krzysztof Rymuza

  Starosta wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych przepisach prawa, organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje Powiat na zewnątrz. Starosta kieruje pracą Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Etatowych Członków Zarządu, Sekretarza, Skarbnika oraz Kierowników komórek organizacyjnych.

  Starosta sprawuje:
  – zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji, straży;
  – funkcję szefa obrony cywilnej powiatu;
  – funkcję organu właściwego w sprawach obronności;
  – funkcję organu właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego.

  Kontakt:

  email: starosta@powiat.pruszkow.pl
  adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
  telefon: (22) 738 14 08, fax: (22) 728 92 47

  Starosta przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 14:00-17:00.
  Zapisy prowadzi Sekretariat – tel. 22 738 14 08.

 • Zdzisława Zielińska

  Wicestarosta Pruszkowski

  Zdzisława Zielińska

  Kontakt:

  e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl
  adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
  telefon: (22) 738 14 08

 • Agnieszka Kuźmińska

  Członek Zarządu

  Agnieszka Kuźmińska

  Etatowy Członek Zarządu wykonuje wyznaczone zadania na podstawie udzielonych upoważnień, kieruje, nadzoruje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych oraz inne zadania wskazane przez Starostę.

  Kontakt:
  e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl
  adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
  telefon: (22) 738 14 08

   

 • Grzegorz Kamiński

  Członek Zarządu

  Grzegorz Kamiński

  Etatowy Członek Zarządu wykonuje wyznaczone zadania na podstawie udzielonych upoważnień, kieruje, nadzoruje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych i jednostek:

  – Wydział Zdrowia;
  – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
  – Dom Pomocy Społecznej w Czubinie;
  – Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie;

  oraz inne zadania wskazane przez Starostę.

  Kontakt:
  e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl
  adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
  telefon: (22) 738 14 08

 • Zdzisław Brzeziński

  Członek Zarządu

  Zdzisław Brzeziński

  Nieetatowy Członek Zarządu wykonuje wyznaczone zadania na podstawie udzielonych upoważnień.

  Kontakt:
  e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl
  adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
  telefon: (22) 738 14 08