• Maksym Gołoś

  Starosta Pruszkowski

  Maksym Gołoś

  Starosta wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych przepisach prawa, organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. Starostwa kieruje pracą starostwa przy pomocy wicestarosty, etatowych członków zarządu, sekretarza, skarbnika oraz kierowników komórek organizacyjnych.

  Starosta sprawuje:
  – zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji, straży;
  – funkcję szefa obrony cywilnej powiatu;
  – funkcję organu właściwego w sprawach obronności;
  – funkcję organu właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego.

  Staroście podlegają bezpośrednio:

  • Biuro Rady;
  • Biuro Zarządu;
  • Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
  • Wydział Edukacji i Sportu;
  • Zespół Radców Prawnych;
  • Zespół Kontroli Wewnętrznej;
  • Zespół Zamówień Publicznych;
  • Zespół Zarządzania Kryzysowego;
  • Zespół Ochrony Zdrowia;
  • Audytor Wewnętrzny;
  • Geolog Powiatowy;
  • Geodeta Powiatowy;
  • samodzielne stanowisko ds. racjonalizacji procesów zarządczych.

   

  Starosta nadzoruje ponadto działanie następujących jednostek organizacyjnych powiatu:

  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie;
  • Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie.

   

  Kontakt:

  email: starosta@powiat.pruszkow.pl
  adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
  telefon: (22) 738 14 08, fax: (22) 728 92 47

  Starosta przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 15.00-17.00.
  Zapisy prowadzi Sekretariat tel. 22 738 14 08.

 • Mirosław Chmielewski

  Członek Zarządu

  Mirosław Chmielewski

  Etatowy członek zarządu wykonuje wyznaczone zadania na podstawie udzielonych upoważnień, kieruje, nadzoruje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych oraz inne zadania wskazane przez starostę

  Etatowemu Członkowi Zarządu podlegają bezpośrednio:

  • Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska;
  • Wydział Funduszy Zewnętrznych;
  • Wydział Architektury;
  • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
  • Wydział Obsługi Urzędu – w zakresie administrowania nieruchomościami powiatowymi;
  • Zespół Informatyki.

   

  Kontakt:
  telefon: (22) 738 14 08, fax: (22) 728 92 47

 • Zdzisław Brzeziński

  Nieetatowy Członek Zarządu

  Zdzisław Brzeziński