Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wykaz szkół i placówek niepublicznych

na podstawie art.168 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)

1.Specjalny  Ośrodek  Wychowawczy  Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
05-800 Pruszków, ul. Szkolna 3
2.Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23
szkoła ponadpodstawowa: czteroletnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży  art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe.
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
05-800 Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
3.Specjalny Niepubliczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego –
ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna z uprawnieniami szkoły publicznej
05 – 840 Brwinów, ul. Szkolna 18
4.Prywatna Szkoła Biznesu – Szkoła Policealna
niepubliczna szkoła ponadpodstawowa: szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku (art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe); kształcąca w formie zaocznej.Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
05 – 800 Pruszków, ul. Promyka 24/26
5.Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych „Wiktoria”
szkoła ponadpodstawowa: czteroletnie liceum ogólnokształcące (art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe)  dla dorosłych, kształcące w formie zaocznej.Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
05 – 800 Pruszków, ul. Promyka 24/26
6.Niepubliczne Liceum  Ogólnokształcące dla Dorosłych
szkoła ponadpodstawowa: czteroletnie liceum ogólnokształcące (art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe)  dla dorosłych, kształcące w formie zaocznej.
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
05 – 800 Pruszków, ul. Helenowska 3
7.Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”
niepubliczna szkoła ponadpodstawowa: szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku (art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe);
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
05 – 800 Pruszków, al. Wojska Polskiego 16 A/37 b
8.Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”
szkoła ponadpodstawowa: czteroletnie liceum ogólnokształcące (art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe)  dla dorosłych, kształcące w formie zaocznej
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
05 – 800 Pruszków, al. Wojska Polskiego 16 A/37 b
9.Policealna Szkoła Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
niepubliczna szkoła ponadpodstawowa: szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku (art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe); kształcąca w formie zaocznej w zawodzie protetyk słuchu.
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Kajetany ,ul. Mokra 17; 05 – 830 Nadarzyn
10.Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „PRZYLĄDEK”.
Ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna z uprawnieniami szkoły publicznej.
05 – 808 Parzniew, ul. Radości 2
11.Liceum Niepubliczne  Fundacji ADYS 
szkoła ponadpodstawowa: czteroletnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży – art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe.
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
05 – 820 Piastów, ul. Namysłowskiego 11
12.Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „ALAN”
– poradnia psychologiczno – pedagogiczna
05-090 Raszyn, ul. Kościuszki 19
13.Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Mądra Sówka”
– poradnia psychologiczno – pedagogiczna
05 – 800 Pruszków, al. Niepodległości 5
14.Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Szansa”
– poradnia psychologiczno – pedagogiczna
05 – 830 Nadarzyn, ul. Wiśniowa 26
15.Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna SENSIS
– poradnia psychologiczno – pedagogiczna
05 – 800 Pruszków, ul. Helenowska 26 lok. 40
16.Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „RIM”
– poradnia psychologiczno – pedagogiczna
05 – 800 Pruszków, ul.Wołowskiego 5
17.Matplaneta Pruszków
placówka oświatowo – wychowawcza
05 – 806 Komorów, ul. M. Dąbrowskiej 13
18.Niepubliczna Szkoła Policealna w Pruszkowie
niepubliczna szkoła ponadpodstawowa: szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku (art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe); kształcąca w formie zaocznej.Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
05-800 Pruszków,  ul. Andrzeja 1
19.Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód – szkoła ponadpodstawowa: czteroletnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
05 – 800 Pruszków, ul. Staszica 1
20.”Oficyna Informatyczna” – placówka kształcenia ustawicznego
05 – 830 Nadarzyn, ul. Błońska 62
21.Zakład  Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pruszkowie – placówka kształcenia ustawicznego
05 – 800 Pruszków, ul. Majowa 1
22.Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „Bezpieczna Praca” – placówka kształcenia ustawicznego
05 – 800 Pruszków, ul. Ludowa 36
23.Ośrodek Doradczo – Szkoleniowy „MER” – placówka kształcenia ustawicznego
05 – 820 Piastów, ul. Żbikowska 25
24.LIDER – Ochrona Detektyw niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego
05 – 090 Raszyn, ul. Krakowska 80

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst