Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
Ładowanie Wydarzenia

Konkurs PTKN: Kresowe wspomnienia Pruszkowiaków

Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe oraz Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski zachęcają do wzięcia udziału w konkursie pt. „Kresowe wspomnienia Pruszkowiaków” przygotowanym w ramach projektu „Spotkanie z dziedzictwem Kresów”. Zadaniem uczestników jest spisanie wspomnień rodzinnych związanych z terenami kojarzonymi obecnie jako Kresy Wschodnie. Opowieści należy przesyłać do 31 sierpnia 2019 roku na adres e-mail: pruszkow.ptkn@gmail.com. Mogą być one spisane w dowolnej formie i długości. Autorzy nadesłanych tekstów zostaną zaproszeni na Kresowy Wieczór Wspomnień, który odbędzie się 21 września 2019 roku w Pruszkowie. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Wszystkie opowieści zyskają piękną oprawę artystyczną, a ich wybrane fragmenty zostaną odczytane.

Organizatorzy konkursu chcą przybliżyć przedstawicielom różnych pokoleń historie polskich wschodnich rubieży, które obecnie znajdują się w innych krajach. Celem konkursu jest stworzenie platformy do wymiany wspomnień i doświadczeń dla osób, których rodziny pochodzą z Kresów (z rejonów: wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego i lwowskiego).

W świadomości polskich elit okresu międzywojennego Kresy Wschodnie miały nie tylko wartość ekonomiczną, lecz także stanowiły fundament mocarstwowości, a więc i samego istnienia Rzeczypospolitej. Kresy Wschodnie to określenie dawnego wschodniego pogranicza Polski, funkcjonujące w okresie międzywojennym i dawniej, jako część polskiego terytorium państwowego, a obecnie stanowiące fragmenty obszarów państwowych Ukrainy, Białorusi i Litwy.

Kresy Wschodnie, ich historia, kultura, tradycja z nimi związana są częścią polskiej tożsamości. Polskość bez kresowości czy choćby pamięci o niej jest uboga, wręcz nie jest sobą. Nie ma Polski bez sławnych Kresowiaków. Kresy są polską krainą romantyczno-heroicznych niesamowitości. Na legendzie kresowych bojów wychowały się pokolenia Polaków. Utracone Kresy w pamięci tych, których z nich wygnano uległy mitologizacji, jako kraj lat dziecinnych i miejsce pochodzenia, w którym pozostawiono gniazda rodowe, dorobek życia pokoleń i groby przodków. Wiele z tych osób znalazło swoje nowe małe ojczyzny także na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Projekt realizowany w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.
Partner projektu: Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie.
Zadanie dofinansowane przez Powiat Pruszkowski.

President

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst