Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wsparcie dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Uzależnienie od alkoholu, potocznie zwane alkoholizmem, to ciężka choroba dotykająca coraz więcej osób, również ludzi bardzo młodych. Oprócz osoby bezpośrednio dotkniętej uzależnieniem, choroba
ta ma wpływ na osoby bliskie alkoholikowi, dlatego jej skutki są niezwykle dotkliwe dla całych rodzin. Jedną z najskuteczniejszych form radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu jest uczestnictwo
w spotkaniach grup Anonimowych Alkoholików. Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia ma problem
z alkoholem, wysłuchaj spotu informacyjnego Wspólnoty AA w Polsce. Skorzystaj z pomocy, Anonimowi Alkoholicy czekają.

Link do głównej strony to aa24.pl i tam też znajdują się następujące pomocne informacje:

1. Lista mityngów on-line
https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line

2. Informacje dla osoby, która podejrzewa że ma problem z alkoholem
https://aa24.pl/pl/masz-problem/nowicjusz-pyta

3. Informacje w szczególności dla kobiet, które mogą mieć problem z alkoholem

https://aa24.pl/pl/masz-problem/aa-dla-kobiet

4. Czy AA jest dla mnie?

https://aa24.pl/pl/masz-problem/czy-aa-jest-dla-mnie

5. AA w liczbach – informacja o Wspólnocie AA w Polsce

https://aa24.pl/pl/dla-profesjonalistow/dla-profesjonalistow

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst