Dotacje

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)

2. Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim

3. Budowa Zintegrowanego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego

4. WPR Wsparcie Pomoc Rozwój

5. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior + w Pruszkowie

6. Przebudowa drogi nr 3114W – ul. Regulskiej na odcinku od ul. Bodycha do torów kolejki WKD (I i II etap)

7. Przebudowa i modernizacja infrastruktury AOS, POZ (NiSOZ) oraz Szpitala Powiatowego w Pruszkowie, dla zapewnienia wymogów opieki koordynowanej oraz dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

8. Przebudowa mostu przez rz. Zimna Woda w Nadarzynie w ciągu drogi powiatowej nr 3106W

9. Budowa sali gimnastycznej przy LO im. T. Zana w Pruszkowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6

10. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W – ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty

11. Przebudowa drogi nr 3111W – realizacja ostatniego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3111W Domaniew-Brwinów, łączącej drogi wojewódzkie nr 701 i 720, stanowiącej dojazd z Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej do węzła autostrady A2 w Pruszkowie

12. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach Powiatu Pruszkowskiego (L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie, L.O. im. T. Zana w Pruszkowie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie)

13. Otwórz oczy i powiedz STOP – bezpieczni w Powiecie Pruszkowskim – www.empatyczni-otworz-oczy.zowpiastow.pl

14. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Pruszkowskim – inwestycja w infrastrukturę oraz w edukację mieszkańców

15. Ławka Niepodległości dla samorządów

16. Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do opieki profilaktycznej nad ciężarnymi i noworodkami oraz wczesnego wykrywania nowotworów