Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

Dzięki współpracy i podpisanej w piątek 28 lipca umowie między reprezentującymi Zarząd Powiatu Starostą Maksymem Gołosiem i członkiem Zarządu Mirosławem Chmielewskim, a Gminą Piastów reprezentowaną przez Burmistrza Grzegorza Szuplewskiego w ciągu najbliższego tygodnia w Piastowie powstanie nowa sygnalizacja świetlna.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst