Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

230 lat temu Sejm Wielki po burzliwej debacie przyjął przez aklamację Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów – pierwszą w nowożytnej Europie i drugą na świecie Ustawę Rządową. Przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Obowiązywała tylko 14 miesięcy, ale do dzisiaj jest powodem do dumy dla Polaków i chwalebną kartą w dziejach naszego kraju. Konstytucja 3 […]

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst