Zarejestrowanie / wyrejestrowanie pojazdu
nieczynne
Odbiór dowodu rejestracyjnego
nieczynne
Wymiana dowodu rejestracyjnego, zmiana danych, wycofanie z ruchu
nieczynne
Hak, gaz, TAXI, VAT
nieczynne
Złożenie wniosku-prawo jazdy
nieczynne
Odbiór dokumentu-prawo jazdy
nieczynne
Informacja
nieczynne
Kancelaria - składanie podań
nieczynne
Kancelaria - odbiór karty wędkarskiej/karty łodzi
nieczynne
Paszporty-składanie wniosków
nieczynne
Paszporty-odbiór dokumentów
nieczynne
Paszporty-zaproszenia dla cudzoziemców
nieczynne
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
nieczynne
Architektura-informacja i składanie dokumentów
nieczynne
Geodezja-Wypisy, wyrysy, zgłaszanie zmian danych ewidencyjnych
nieczynne
Geodezja-Obsługa rzeczoznawców i projektantów
nieczynne
Geodezja-Kopie map zasadniczych, ewidencyjnych
nieczynne
Kasa
nieczynne
Architektura-dzienniki i budowy
nieczynne
Geodezja-Obsługa geodetów
nieczynne
Geodezja-Wnioski w sprawach
nieczynne
Zawiadomienie o zbyciu
nieczynne