INTERNETOWA REJESTRACJA DO KOLEJKI

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza

Kolejka

Wybierz kolejkę:

  • kol1
  • kol2
  • kol3

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

Regulamin rezerwacji:

W celu skorzystania z możliwości rezerwacji wizyty za pośrednictwem niniejszej aplikacji należy:

1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty podać adres email, który może być wykorzystany w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem. Przekazując dane, klient oświadcza, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Starostę Pruszkowskiego (administratora danych) w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji w celu realizacji procesu Internetowej Rezerwacji Wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.

2. Przybyć do Urzędu 10 minut przed planowaną godziną wizyty, pobrać bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym biletomatu - nieodebranie biletu do godziny zaplanowanej wizyty powoduje anulowanie rezerwacji.

Uwaga:

Jeżeli po przejściu procesu rezerwacji nie otrzyma Pani/Pan maila z potwierdzeniem, prosimy o sprawdzenie zabezpieczeń sieciowych w domu/firmie, które mogły zablokować wiadomość oznaczając ją jako wiadomość niepożądaną (SPAM).

3. Kontynuując akceptuję regulamin rezerwacji.

Dane dodatkowe

Podaj informacje dodatkowe:

Email: