Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Spółki wodne

Głównym celem spółki wodnej jest poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej na danym terenie, w tym utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i udzielanie pomocy członkom w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodną.

Spółka wodna zajmuje się utrzymaniem i konserwacją istniejących na danym terenie rowów, przepustów, drenaży – wszelkich urządzeń wodnych koniecznych do prawidłowego zagospodarowania wód opadowych.

Spółki wodne to podmioty typu non-profit. Tworzone są przede wszystkim w celu ochrony przeciwpowodziowej oraz budowy i utrzymywania melioracji wodnych.

Należy wziąć pod uwagę, że spółki wodne nie działają na całym terenie danej gminy. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się ze swoją spółką wodną.

Na terenie Powiatu Pruszkowskiego działa pięć spółek wodnych:

SPÓŁKA WODNA W BRWINOWIE
ul. Kościuszki 4A
05-840 Brwinów
22 738-25-82
swbrwinow@gmail.com

SPÓŁKA WODNA MICHAŁOWICE OSIEDLE
ul. Raszyńska 34
05-816 Michałowice
22 723-88-61

SPÓŁKA WODNO-MELIORACYJNA NADARZYN
Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn
22 729-81-72

SPÓŁKA WODNA ŻBIKÓW
ul. 3 Maja 144a
05-800 Pruszków
swzbikow@o2.pl

SPÓŁKA WODNA RASZYN zrzeszona w Związku Spółek Wodnych Piaseczno
ul. Warszawska 95
05-090 Jaworowa
sekretariat@swraszyn.waw.pl
www.swraszyn.waw.pl

1

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst