Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
 • Rafał Sieradzki

  Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego, KKW Platforma, Nowoczesna Koalicja Obywatelska

  Rafał Sieradzki

  Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego, Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 • Paweł Zacny

  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego, KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

  Paweł Zacny

  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.

 • Artur Świercz

  KWW Dobro Wspólne, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

  Artur Świercz

  Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

 • Krzysztof Rymuza

  Starosta Pruszkowski, KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

  Krzysztof Rymuza

  Starosta, członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 • Grzegorz Kamiński

  Wicestarosta Pruszkowski, KKW Platforma, Nowoczesna Koalicja Obywatelska

  Grzegorz Kamiński

  Wicestarosta Pruszkowski, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.

 • Agnieszka Kuźmińska

  Członek Zarządu, KWW Dobro Wspólne

  Agnieszka Kuźmińska

  Członek Zarządu Powiatu, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.

 • Zdzisław Brzeziński

  Członek Zarządu, KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

  Zdzisław Brzeziński

  Członek Zarządu, członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 • Zdzisława Zielińska

  KKW Platforma, Nowoczesna Koalicja Obywatelska

  Zdzisława Zielińska

  Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

 • Mariusz Baranowski

  KWW Dobro Wspólne

  Mariusz Baranowski

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 • Magdalena Beyer

  KW Prawo i Sprawiedliwość

  Magdalena Beyer

  Wiceprzewodnicząca Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

 • Ewa Borodzicz

  KW Prawo i Sprawiedliwość

  Ewa Borodzicz

  Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 • Mirosław Chmielewski

  KW Prawo i Sprawiedliwość

  Mirosław Chmielewski

  Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 • Stanisław Dymura

  KKW Platforma, Nowoczesna Koalicja Obywatelska

  Stanisław Dymura

  Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

 • Adrian Ejssymont

  KKW Platforma, Nowoczesna Koalicja Obywatelska

  Adrian Ejssymont

  Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 • Halina Górniak – Uszyńska

  KKW Platforma, Nowoczesna Koalicja Obywatelska

  Halina Górniak – Uszyńska

  Przewodnicząca Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.

 • Katarzyna Klimaszewska

  KW Prawo i Sprawiedliwość

  Katarzyna Klimaszewska

  Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.

 • Ewa Kubiak

  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  Ewa Kubiak

  Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.

 • Andrzej Kurzela

  KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

  Andrzej Kurzela

  Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 • Andrzej Niedbała

  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  Andrzej Niedbała

  Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.

 • Monika Sawicka

  KW Prawo i Sprawiedliwość

  Monika Sawicka

  Członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

 • Przemysław Sieciński

  KW Prawo i Sprawiedliwość

  Przemysław Sieciński

  Członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.

 • Paweł Siekierko

  KKW Platforma, Nowoczesna Koalicja Obywatelska

  Paweł Siekierko

  Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

 • Anna Sobczak

  KWW DOBRO WSPÓLNE

  Anna Sobczak

  Sekretarz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Budżetu, Aministracji, Bezpieczństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.

   

 • Mirosława Śliwińska

  KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

  Mirosława Śliwińska

  Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

 • Lidia Wrona

  KKW Platforma, Nowoczesna Koalicja Obywatelska

  Lidia Wrona

  Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji oraz Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 • Aurelia Zalewska

  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  Aurelia Zalewska

  Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
  Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

 • Dorota Zglińska

  KKW Platforma, Nowoczesna Koalicja Obywatelska

  Dorota Zglińska

  Sekretarz Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst