• Stanisław Dymura

  Przewodniczący Rady Powiatu

  Stanisław Dymura

 • Paweł Zacny

  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

  Paweł Zacny

 • Grzegorz Kamiński

  Członek Zarządu

  Grzegorz Kamiński

 • Zdzisława Zielińska

  Zdzisława Zielińska

 • Dorota Zglińska

  Dorota Zglińska

 • Sławomir Walendowski

  Sławomir Walendowski

 • Janusz Rajkowski

  Janusz Rajkowski

 • Andrzej Umel

  Andrzej Umel

 • Paweł Siekierko

  Paweł Siekierko

 • Przemysław Sieciński

  Prawo i Sprawiedliwość

  Przemysław Sieciński

 • Dariusz Nowak

  Prawo i Sprawiedliwość

  Dariusz Nowak

 • Andrzej Kurzela

  Nieetatowy Członek Zarządu, Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

  Andrzej Kurzela

 • Michał Kucharski

  Prawo i Sprawiedliwość

  Michał Kucharski

 • Halina Górniak – Uszyńska

  Halina Górniak – Uszyńska

 • Wojciech Gawkowski

  Wicestarosta

  Wojciech Gawkowski

 • Adrian Ejssymont

  Adrian Ejssymont

 • Magdalena Beyer

  Prawo i Sprawiedliwość

  Magdalena Beyer

 • Ewa Borodzicz

  Prawo i Sprawiedliwość

  Ewa Borodzicz

 • Zdzisław Brzeziński

  Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

  Zdzisław Brzeziński

 • Mirosław Chmielewski

  Prawo i Sprawiedliwość

  Mirosław Chmielewski

 • Katarzyna Klimaszewska

  Prawo i Sprawiedliwość

  Katarzyna Klimaszewska

 • Urszula Wojciechowska

  Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Dobro Wspólne – Powiat Pruszkowski

  Urszula Wojciechowska

 • Agnieszka Kuźmińska

  Członek Zarządu, Dobro Wspólne – Powiat Pruszkowski

  Agnieszka Kuźmińska

 • Krzysztof Rymuza

  Starosta Pruszkowski, Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

  Krzysztof Rymuza

 • Monika Sawicka

  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

  Monika Sawicka

 • Mirosława Śliwińska

  Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

  Mirosława Śliwińska

 • Artur Świercz

  Dobro Wspólne – Powiat Pruszkowski

  Artur Świercz