Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do Starosty Pruszkowskiego

Pytanie:

Droga powiatowa 1502W w miejscowości Żółwin na obrzeżach Powiatu Pruszkowskiego jest jedną z ostatnich dróg w Powiecie o nawierzchni gruntowej, której stan z roku na rok ulega pogorszeniu. Remont poprzez położenie nakładki asfaltowej nie jest możliwy ze względu na ograniczenia budżetowe od wielu lat. Z perspektywy mieszkańców wydaje się jednak, że droga w rzeczywistości funkcjonuje jako gminna, a nie powiatowa. Czy w związku z tym możliwa jest formalna zmiana kategorii drogi na gminną (zgodnie z jej rzeczywistą funkcją) i przekazanie jej pod zarząd Gminy Brwinów?

Andrzej

Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju

Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, ze zm.) do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Odcinek drogi powiatowej Nr 1502W o nawierzchni gruntowej stanowi takie połączenie, leży bowiem w ciągu dróg powiatowych i dlatego nie może być zmieniona kategoria tego odcinka drogi

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst