Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do Starosty Pruszkowskiego

Pytanie:

Witam,

Przy ul. Gomulińskiego 4 w Pruszkowie znajduje się miejskie lodowisko. Od czasu jego uruchomienia, mieszkańcy okolicznych domków jednorodzinnych (m.in. na ul. Jastrzębiej – tej naprzeciwko lodowiska) skarżą się na nadmierny hałas, wywołany pracą agregatów oraz zbyt głośną muzykę, dobiegającą z głośników lodowiska.

Mimo licznych próśb, kierowanych do dyrektora obiektu Międzyszkolnego Obiektu Sportowego (MOS) jako osoby odpowiedzialnej za lodowisko oraz do człowieka, obsługującego agregaty, nic się nie zmieniło. Agregaty nadal pracują w pełnym zakresie mocy- nawet w nocy, gdy nikt nie jeździ (czynne 10-20 w dni robocze i 12-20 w weekendy) – a muzyka, nawet gdy są 2 osoby na lodowisku, gra bardzo głośno.

Z pomiarów, jakie dokonali mieszkańcy ulicy Jastrzębiej wynika, że agregaty podczas pracy, emitują hałas na poziomie około 70 decybeli, gdzie norma dla domków jednorodzinnych to (opierając się do dokumencie: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826) 50dB i 40dB w nocy – wg \" Tabeli nr 1\" z w/w dokumentu, Lp.2..  Mimo wielokrotnych wizyt mieszkańców w MOS Pruszków oraz niejednokrotnych zawiadomień Policji i Straży Miejskiej o wykroczenie z art.51 kodeksu wykroczeń, to jest: zakłócanie spokoju \"§ 1. Kto krzykiem, HAŁASEM, alarmem lub innym wybrykiem ZAKŁÓCA SPOKÓJ, PORZĄDEK PUBLICZNY, SPOCZYNEK NOCNY albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu (orzekanej w wymiarze od 5 do 30 dni) , ograniczenia wolności ( trwa 1 miesiąc) albo grzywny (wymierzanej w wysokości od 20 do 5000 złotych) . … \" (poszczególne wyrazy zostały napisane z wielkich liter celowo) , nic się w tej sprawie nie zmieniło. Patrole obu formacji przyjeżdżają i odjeżdżają z okolic MOS twierdząc, że nic się w tej sprawie nie da zrobić. Czy to naprawdę brak możliwości działania czy też niechęć do podjęcia interwencji i skorzystania ze środków, przewidzianych przez kodeks wykroczeń, poza upomnieniem? Czy nasze służby miejskie są aż tak bezradne wobec tego problemu?

Proszę przyjść do domu któregoś z mieszkańców ul. Jastrzębiej celem przekonania się o poziomie głośności muzyki czy hałasie, stwarzanym przez agregaty. Czy nawet u siebie w domu, trzeba zamykać okna i wkładać sobie watę do uszu czy stopery, by móc odpocząć w spokoju lub też pójść spać przed kolejnym dniem pracy? – proszę postawić się w naszej sytuacji.

Proszę o weryfikację aktualnego poziomu hałasu za pomocą wyspecjalizowanych jednostek samorządu do tego przeznaczonych lub innych organów, uprawnionych do tego rodzaju pomiarów.

Mieszkańców ulicy doszły informacje, że wicestarosta powiatu pruszkowskiego jest mocno powiązany z lodowiskiem i to on ma je \"we władaniu\" . Może rozmowa z nim przyniosła by jakieś skutki i rozwiązała problem? – tu także proszę o zdecydowane działania.

Jeśli będzie koniecznym, zostanie stworzona petycja mieszkańców ul. Jastrzębiej w celu rozwiązania problemu.

Ponadto polecam zajrzeć do art.144 kodeksu cywilnego: \" Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.\" – na jego podstawie, gdy inne rozwiązania nie zadziałają, zostanie wytoczony proces cywilny.

Problem zostanie także skonsultowany z okolicznymi prawnikami.

Proszę o zdecydowane działanie w tej sprawie i informacje zwrotne o poczynionych w niej krokach.

Z wyrazami szacunku,

Remigiusz

 

Odpowiedź:

Szanowny Panie Remigiuszu,

Przed rozpoczęciem działania lodowiska, wspólnie z trzema sąsiadami ustaliliśmy zbudowanie ekranów dźwiękochłonnych, które zmniejszyłyby emisję hałasu. Materiał do budowy ekranów został zakupiony zgodnie z sugestią sąsiadów. Agregaty chłodnicze niestety muszą pracować przez całą dobę, a nie tylko wtedy gdy na lodowisku jeżdżą łyżwiarze, ponieważ przy obecnych temperaturach lód roztopiłby się. W nocy, gdy temperatura dochodzi do zera stopni Celsjusza lub jest poniżej zera, agregaty przestawiane są na niższe chłodzenie, co powoduje ich cichszą pracę. Niestety, takich nocy w tym roku jest bardzo mało. Zostało też zmniejszone natężenie muzyki, aby była mniej uciążliwa dla mieszkańców okolicznych domów. Chciałbym zaznaczyć, że lodowisko cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród mieszkańców Pruszkowa, ale także wśród mieszkańców całego powiatu.

Dodatkowo poprosiłem Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego o przeprowadzenie kontrolnych pomiarów natężenia hałasu.

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst