Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do Starosty Pruszkowskiego

Już od 10 lat czekam na rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie za zajętą pod ul. Brandta w Piastowie część rodzinnej działki. Czy to nie za długo, Panie Starosto?

Marek

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marku,

podanie sygnatury sprawy lub nazwiska wnioskodawcy umożliwiłoby sprawdzenie stanu konkretnej sprawy i określenie szczegółowych przyczyn braku uzyskania odszkodowania.

Niemniej, uprzejmie informuję, że w przypadku gruntów zajętych pod drogi publiczne kwestia odszkodowania może zostać rozpatrzona przez Starostę dopiero po wydaniu ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzającej nabycie z dniem 1 stycznia 1999 roku, prawa własności gruntu przez odpowiednią jednostkę (w przypadku ul. J. Brandta w Piastowie – Gminę Miasto Piastów). Jest to tzw. „zagadnienie wstępne”, bez którego nie można podjąć decyzji w sprawie o odszkodowanie.

O wydanie decyzji Wojewody Mazowieckiego może wystąpić zarówno właściciel nieruchomości jak też zarządca drogi (Burmistrz Miasta Piastowa).

W sprawach prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, decyzje w sprawach o odszkodowanie są wydawane w terminie ok. miesiąca od momentu zebrania całości niezbędnej dokumentacji. Zazwyczaj w podjęciu dalszych kroków w tych sprawach przeszkodą jest wyżej opisany brak ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego, czasami również brak dokumentacji potwierdzającej tytuł prawny do nieruchomości.

W przypadku chęci uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z pracownikiem prowadzącym sprawy z ww. zakresu pod nr tel.0-22-738-15-92 lub 0-22-738-15-75.

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst