Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do Starosty Pruszkowskiego

W związku z informacją udzieloną przez Pana Krzysztofa Bukowskiego dla redakcji WPR, a dotyczącą uruchomienia lodowiska w Pruszkowie chciałbym nawiązać do pytania P. Remigiusza i Pańskiej odpowiedzi na nie z dnia 08.02.2016.
Jestem jedną z osób które rozmawiały z dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Sportu na temat ekranów które miały osłonić nadmiernie hałasujące agregaty.
To co faktycznie zostało zrobione przez ośrodek jest kpiną z wcześniejszych ustaleń i twierdzenie Dyrektora ośrodka , że było to działanie wystarczające jest dalekie od prawdy. Wprost przeciwnie ten mizerny płotek postawiony przy agregatach zamiast wytłumić – wzmógł hałas przy domach bo skierował w ich kierunku dźwięk, który dotychczas rozpraszał się w różnych kierunkach.
Plan uruchomienia agregatów pomimo wcześniejszych zastrzeżeń wydziału ochrony środowiska i informacji, że ich uruchomienie i eksploatacja jest niezgodne z prawem narusza bowiem normy określone w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska odebrać możemy jako przejaw arogancji wobec obywateli i lekceważenia obowiązującego prawa. Użyty we wspomnianej wyżej odpowiedzi argument, że \" lodowisko cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród mieszkańców Pruszkowa, ale także wśród mieszkańców całego powiatu\" nie może być usprawiedliwieniem dla świadomego łamania prawa i odbierania przez wiele lat  przez trzy miesiące każdej zimy prawa o odpoczynku i spokojnego snu niezakłóconego buczeniem agregatów.
Przepisy  i normy wydane przez Ministerstwa w równym stopniu obowiązują obywateli jak i jednostki samorządu terytorialnego.
Nie można stawiać ponad prawem interesu kilku osób pojawiających się na godzinę na lodowisku w dni powszednie lub kilkudziesięciu osób w weekendy .
Koszt ich chwili przyjemności jest niewspółmiernie wysoki opłacony ciągłym zmęczeniem i rozstrojem nerwowym do jakiego doprowadza stałe wystawienie niczemu nie winnych ludzi na szkodliwy hałas najbardziej dokuczający w niskich częstotliwościach przed którymi nie chronią mury domów i zamknięte okna.
Proszę o zdecydowane przeciwstawienie łamaniu prawa i odbieraniu nam snu oraz informacje zwrotne o poczynionych w tej sprawie krokach.

Z wyrazami szacunku – Waldemar z ulicy Jastrzębiej

Odpowiedź:

Szanowny Panie Waldemarze,

temat lodowiska w ostatnim czasie poruszany był wiele razy zarówno przez zwolenników jak
i przeciwników jego otwarcia. Lodowisko funkcjonuje w sezonie zimowym już od wielu lat, a wśród mieszkańców cieszy się dużym powodzeniem, tak jest też i w tym roku. Oprócz głosów sprzeciwu, dostajemy również pytania o termin jego otwarcia. Rozumiem Pana niezadowolenie spowodowane nadmiernym hałasem pochodzącym  z agregatów, to zrozumiałe. Jak wykazała kontrola przeprowadzona na wniosek okolicznych mieszkańców dopuszczalny poziom hałasu jest przekroczony. Nie mniej jednak chcielibyśmy znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony. Dlatego rozważamy możliwość dodatkowego wyciszenia agregatów, by lodowisko poprawnie spełniało swoją funkcję i dostarczało wiele radości.

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst