Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do Starosty Pruszkowskiego

Witam,
Chciałabym się dowiedzieć na jakim etapie jest sprawa wyegzekwowania  budowy ekranu dźwiękochłonnego przez firmę POLZUG. Firma  zajmuje coraz większy teren, który jest w bezpośrednim sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Hałas związany z działalnością tej firmy jest przez mieszkańców nie do przyjęcia. Każdy z nas kupując działki, uzyskując zgodę na budowę i budując swoje domy miał zupełnie inną wiedzę na temat zagospodarowania terenu, który obecnie zajmuje firma POLZUG. Czy wówczas mieszkańcy zostali oszukani przez Miasto? O co chodzi w tym wszystkim? Proszę o informację, jak my mieszkańcy możemy bronić się przed coraz większym hałasem (myślę, że  znacznie jest przekroczona dopuszczalna emisja hałasu i badania powinny być przeprowadzone i opłacone nie prze firmę POLZUG) . U kogo możemy szukać wsparcia? Czy w dzisiejszych czasach jest możliwe by Miasto dawało ciche przyzwolenie na tego typu proceder, by nie liczyło się w ogóle z mieszkańcami . Co z planem zagospodarowania terenu, który uzyskałam przed budową domu? Gdybym wiedziała, że zostanie on zmieniony nigdy nie zainwestowałabym w budowę domu na tym terenie. Myślę, że sprawa ekranów mogłaby dużo zdziałać i pogodzić działalność firmy z sąsiedztwem domów, tylko czy jesteście Państwo w stanie to wyegzekwować? Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam

Jolanta

Odpowiedź: 

Szanowna Pani Jolanto,

Starosta Pruszkowski decyzją z 2006 roku nałożył na spółkę POLZUG INTERMODAL POLSKA dla terminala kontenerowego, zlokalizowanego w Pruszkowie przy ul. Przytorowej 1, dopuszczalne poziomy hałasu emitowanego do środowiska – przy zastosowaniu wskaźników hałasu LAeq D i LAeq N, w wysokości:

– LAeq D – 55 dB dla pory dnia (godz.: 600 – 2200),

– LAeq N – 45 dB dla pory nocy (godz.: 2200 – 600).

Spółka ma obowiązek prowadzenia raz na dwa lata okresowych pomiarów hałasu emitowanego do środowiska przez instalacje lub urządzenia emitujące hałas, na terenie zakładu, dla którego została wydana decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz przekazywania ich wyników, w terminie 30 dni od daty ich wykonania staroście. Spółka wywiązuje się z niniejszego obowiązku.  13 września 2016 r. zostało przedłożone sprawozdanie z pomiarów hałasu. Zgodnie z naszą wiedzą hałas emitowany do środowiska z terenu terminala kontenerowego nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.  Gdyby było inaczej, Starosta byłby zobowiązany do podjęcia czynności zapobiegawczych, którymi mogłyby być działania zmierzające do budowy ekranu dżwiękochłonnego. W tej chwili tego obowiązku od spółki nie można egzekwować. W momencie kwestionowania wyników proszę o zgłoszenie swoich obiekcji do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Jednocześnie informuję, że kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, należy do zadań własnych gminy. W związku z tym, w kwestii obecnych i przyszłych zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego proszę zgłosić się do Miasta.

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst