Pytanie do Starosty Pruszkowskiego

Witam,
Chciałabym się dowiedzieć na jakim etapie jest sprawa wyegzekwowania  budowy ekranu dźwiękochłonnego przez firmę POLZUG. Firma  zajmuje coraz większy teren, który jest w bezpośrednim sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Hałas związany z działalnością tej firmy jest przez mieszkańców nie do przyjęcia. Każdy z nas kupując działki, uzyskując zgodę na budowę i budując swoje domy miał zupełnie inną wiedzę na temat zagospodarowania terenu, który obecnie zajmuje firma POLZUG. Czy wówczas mieszkańcy zostali oszukani przez Miasto? O co chodzi w tym wszystkim? Proszę o informację, jak my mieszkańcy możemy bronić się przed coraz większym hałasem (myślę, że  znacznie jest przekroczona dopuszczalna emisja hałasu i badania powinny być przeprowadzone i opłacone nie prze firmę POLZUG) . U kogo możemy szukać wsparcia? Czy w dzisiejszych czasach jest możliwe by Miasto dawało ciche przyzwolenie na tego typu proceder, by nie liczyło się w ogóle z mieszkańcami . Co z planem zagospodarowania terenu, który uzyskałam przed budową domu? Gdybym wiedziała, że zostanie on zmieniony nigdy nie zainwestowałabym w budowę domu na tym terenie. Myślę, że sprawa ekranów mogłaby dużo zdziałać i pogodzić działalność firmy z sąsiedztwem domów, tylko czy jesteście Państwo w stanie to wyegzekwować? Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam

Jolanta

Odpowiedź: 

Szanowna Pani Jolanto,

Starosta Pruszkowski decyzją z 2006 roku nałożył na spółkę POLZUG INTERMODAL POLSKA dla terminala kontenerowego, zlokalizowanego w Pruszkowie przy ul. Przytorowej 1, dopuszczalne poziomy hałasu emitowanego do środowiska – przy zastosowaniu wskaźników hałasu LAeq D i LAeq N, w wysokości:

– LAeq D – 55 dB dla pory dnia (godz.: 600 – 2200),

– LAeq N – 45 dB dla pory nocy (godz.: 2200 – 600).

Spółka ma obowiązek prowadzenia raz na dwa lata okresowych pomiarów hałasu emitowanego do środowiska przez instalacje lub urządzenia emitujące hałas, na terenie zakładu, dla którego została wydana decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz przekazywania ich wyników, w terminie 30 dni od daty ich wykonania staroście. Spółka wywiązuje się z niniejszego obowiązku.  13 września 2016 r. zostało przedłożone sprawozdanie z pomiarów hałasu. Zgodnie z naszą wiedzą hałas emitowany do środowiska z terenu terminala kontenerowego nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.  Gdyby było inaczej, Starosta byłby zobowiązany do podjęcia czynności zapobiegawczych, którymi mogłyby być działania zmierzające do budowy ekranu dżwiękochłonnego. W tej chwili tego obowiązku od spółki nie można egzekwować. W momencie kwestionowania wyników proszę o zgłoszenie swoich obiekcji do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Jednocześnie informuję, że kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, należy do zadań własnych gminy. W związku z tym, w kwestii obecnych i przyszłych zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego proszę zgłosić się do Miasta.

 

 

Skip to content