Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do Starosty Pruszkowskiego

Dzień Dobry, mam następujące pytanie, czy do budowy pergoli o wymiarach 5×2.5m muszę złożyć projekt na zgłoszenie lub w ogóle nie jest potrzebne. Zaznaczam  że na działce budowlanej znajduje się istniejący budynek jednorodzinny i pergolę chce umieścić z frontu budynku nie związana z budynkiem nad wjazdem do garażu. z Poważaniem

Wiktor

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Wiktorze,

w odpowiedzi na pytanie dotyczące pergoli na terenie działki budowlanej stanowiącej własność prywatnego inwestora wyjaśniam, że zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane pergolę należy zaliczyć do obiektów małej architektury ogrodowej. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 22 oraz art. 30 ust. 1 w/w ustawy budowa obiektów małej architektury na ogrodzonej, prywatnej posesji nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst