Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do Starosty Pruszkowskiego

Szanowny Panie,
Decyzją Nr 721/2013 (pismo WŚ.6163.4.2013.TŁ z dnia 03.12.2013) Starosta Pruszkowski orzekł pozbawienie charakteru lasów ochronnych dla wskazanych w tej Decyzji gruntów leśnych.W ostatnim akapicie Uzasadnienia zawiadamia się o prawie odwołania od Decyzji informując też o wstrzymaniu jej wykonania w przypadku złożenia takiego odwołania.
Uprzejmie proszę więc o wyjaśnienie, czy Decyzja ostatecznie weszła w życie i pozostaje w mocy.

Z poważaniem

Krzysztof Karczewski

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie,

uprzejmie informuję, że wobec niewniesienia odwołania w terminie określonym w art. 129 paragraf 2 KPA przedmiotowa decyzja stała się ostateczna w dniu 03.01.2014 r, decyzja podlegała więc wykonaniu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst