Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do Starosty Pruszkowskiego

Czy wzdłuż drogi która jest przy samym samym osiedlu Oligo Park wjazd do garażu-jest ona we władaniu miasta .
Na tej drodze są oznaczone miejsca do parkowania równoległego jednak wszyscy parkują tam skośnie co uniemożliwia czasami przejazd.
Co by było jak miała by tam dojechać karetka? Brak znaków określających sposób parkowania powoduję , że straż miejska nic nie może zrobić z tak zaparkowanym pojazdami. Proszę o zamontowanie znaków drogowych które będą określały sposób parkowania. Adres ul. Prusa 43 Pruszków.
Drugim problemem jest brak świateł przy ujęciu wody ul.Prusa 43
skrzyżowanie Prusa i ul.Pogodnej .
Piesi tam przechodzą na zasadzie loterii nie ma tam bezpieczeństwa wcale.
Samochody wyjeżdżające też mają kłopoty gdyż zwiększył się ruch i ilość samochodów.
Skrzyżowanie jest kolizyjne wiele stłuczek! Proszę o zamontowanie sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu.

Arek

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Arku,

w sprawie zamontowania znaków drogowych na drodze na samym osiedlu Oligo Park informuję, że Zarząd Powiatu Pruszkowskiego nie jest właściwy do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy. Odpowiedzialnym za drogę gminną na terenie miasta Pruszkowa jest Prezydent Miasta Pruszkowa. Natomiast odnośnie świateł na skrzyżowaniu ul. Prusa i ul. Pogodnej w Pruszkowie informuję, iż środki finansowe zabezpieczone w 2016 r. w budżecie Powiatu Pruszkowskiego na zadaniu pod nazwą Budowa sygnalizacji świetlnych zostały już rozdysponowane, wszystkie wnioski dotyczące budowy sygnalizacji świetlnych zostaną rozpatrzone w 2017 r. w ramach analizy bezpieczeństwa i warunków ruchu dla powiatowej sieci drogowej.

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst