Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do Starosty Pruszkowskiego

Jakie przepisy (paragrafy) normy określają zasadność wykonania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych. Pragnę zwrócić uwagę, że sygnalizacja dla pieszych na ul. Warszawskiej jest wykonana od strony Ursusa do ronda, gdzie jest mniejszy ruch samochodów i pieszych a ulica posiada tylko dwa pasy. W omawianym miejscu ul. Warszawska posiada trzy pasy oraz większa ilość mieszkańców korzysta z przejścia? To jaki powód był wykonania sygnalizacji od strony Ursusa?

Z poważaniem

Michał

Odpowiedź:

Panie Michale,

odpowiadając na pierwszą część pytania: przepisy określające zasady stosowania sygnalizacji świetlnej zawarte są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

W związku z powyższym wprowadzenie sygnalizacji świetlnej powinno spowodować poprawę bezpieczeństwa ruchu, co jest celem nadrzędnym i wystarczającym przy rozpatrywaniu zasadności budowy sygnalizacji.

Odpowiadając zaś na drugie pytanie informuję, że sygnalizacja świetlna  na ul. Warszawskiej przy ul. Matejki została wykonana na wniosek Burmistrza Miasta Piastowa.

Jednocześnie opracowywana jest dokumentacja techniczna dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Bohaterów Wolności i ul. Warszawskiej w Piastowie wraz z analizą jej oddziaływania na skrzyżowanie ul. Warszawskiej i al. Wojska Polskiego – rondo im. R. Kaczorowskiego.

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst