Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do Starosty Pruszkowskiego

Dzień Dobry,
Ponawiam swoje pytanie o możliwość wybudowania przejść dla pieszych z wyniesioną powierzchnią w ciągu ulicy Prusa. Poprzedni starosta odpowiedział, że jest to niemożliwe ze względu na komunikację miejską, tymczasem takie przejścia są stosowane – np w ulicy Głównej w Granicy. Argument o utrudnieniach dla autobusów wobec powyższego odpada. Uważam, że takie przejścia podniosłyby zdecydowanie bezpieczeństwo pieszych, którzy licznie w tej okolicy usiłują przejść. Są to często rodziny z małymi dziećmi, które chcą się dostać do parku, placów zabaw, itp. Niestety kierowcy często przekraczają tu prędkość i przechodzenie przez ulicę jest zawsze ryzykowne. Wyniesiona powierzchnia zmusiłaby kierujących do zmniejszenia prędkości, nie wprowadza zbytniego utrudnienia w ruchu, i co ważne podnosi bezpieczeństwo pieszych w bardzo tani sposób.

Grzegorz

Odpowiedź:

Szanowny Panie Grzegorzu,

uprzejmie informuję, że w 2015 r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących umieszczania progów zwalniających (DZ. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.). W pasie drogowym drogi powiatowej ul. Bolesława Prusa  w Pruszkowie umieszczone są urządzenia infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach nie umieszcza się progów zwalniających (wyniesionych przejść dla pieszych) w ciągu dróg w których umieszczone są urządzenia infrastruktury technicznej tj. komory instalacji wodociągowych i c.o. itp. oraz w odległości mniejszej niż 25 m od nich ze względu na niszczący wpływ wstrząsów powodowanych przejeżdżaniem pojazdów samochodowych.

Jednocześnie informuję, że sytuowanie na drogach publicznych wyniesionych skrzyżowań lub innych przeszkód częściowo dyscyplinuje łamiących przepisy, jednak bezzasadnie „karze” zdecydowanie większą część użytkowników jeżdżących zgodnie z nimi. Dodatkowo wszystkie przeszkody w drodze w sposób znaczny przyczyniają się do szybszego zużywania się pojazdów, zwiększenia ilości spalin, wzrostu poziomu hałasu wynikającego z nagłego hamowania i ruszania pojazdów, a w sposób szczególny stają się przeszkodą dla pojazdów spieszących „na ratunek życia”, takich jak: karetki pogotowia, czy pojazdy straży pożarnej.

W tym samym stopniu wyniesione skrzyżowania zakłócają prawidłowe odśnieżanie
i sprzątania nawierzchni i z tego powodu nie powinny być stosowane na drogach o dużym natężeniu ruchu. Pragnę zauważyć, że ul. B. Prusa na odcinku usytuowanym przy Parku Potulickich przejmuje ruch ze skrzyżowania dwóch dróg wojewódzkich nr 718 i 719.

W związku z faktem, iż na tym odcinku drogi przejścia dla pieszych zlokalizowane są na wysokości Miejskich Obiektów Sportowych/Hotelu ComofortBiznes oraz na wysokości ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej proszę o doprecyzowanie miejsca, w którym ewentualnie miałoby powstać przejście dla pieszych celem jego przeanalizowania.

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst