Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do Starosty Pruszkowskiego

Szanowny Panie Starosto, zwracam się z problemem dot. komunikacji miejskiej w Pruszkowie, od lipca tego roku weszły w życie karty Pruszkowiaka, by skorzystać z przejazdów liniami 1 czy 2 trzeba dodatkowo wykupić bilet, mimo, że Pruszków jest w aglomeracji warszawskiej, nie wystarczy już bilet ztm na 2 strefę, bilety miesięczne są dosyć drogie w porównaniu do biletów w stolicy. Urząd komunikacji z tego co pamiętam jest tylko w Pruszkowie, niezależnie czy się jest z gminy takiej czy innej, więc czemuż gminy nie potrafią porozumieć się wspólnie i dla mieszkańców z gminy Brwinów korzystających z infrastruktury Pruszkowa umożliwić przejazdy komunikacją na podstawie biletów ztm,(tak jak było przed zmianą) a z drugiej strony gmina Brwinów mogłaby w zamian dla mieszkańców Pruszkowa podjąć podobne kroki, skoro w gminie Brwinów od 2017 r. mają obowiązywać podobne karty.Czy jest możliwość aby Pan zabrał w tej sprawie głos, bo mieszkając na granicy gminy Brwinów nie będę przecież do Warszawy dojeżdzać przez Brwinów,  podatki póki co płacę w urzędzie skarbowym w Pruszkowie, ale nie korzystam tak naprawdę z dobrodziejstw swojej gminy, a naprawdę żeby dojechać 2 przystanki np. do dworca PKP to wychodzi dziennie 6 pln w obie strony zimową porą, kiedy warunki pogodowe mogą nie pozwolić na 30 minutowy spacer, …może uda się podjąć wspólnie z prezydentami gmin rozwiązanie dla mieszkańców obu gmin.Pozdrawiam serdecznie.

Ania

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,

przede wszystkim dziękuję za zwrócenie uwagi na zaistniałą sytuację. Tym bardziej, że dotyczy ona znacznej części mieszkańców powiatu. Mamy pełną świadomość jak kłopotliwa jest to kwestia, dlatego obecnie dążymy do wypracowania porozumienia pomiędzy gminami, które pozwoli na łatwiejsze korzystanie ze środków transportu. Powiat nie jest zobowiązany do organizacji transportu zbiorowego, pomimo to podobnie jak Pani zauważamy brak jednorodności operatorów w najbliższym otoczeniu
tj. występowanie różnych taryf w obrębie powiatu. To jest bardzo kłopotliwe dla mieszkańców. Ideałem będzie wspólny bilet nawet strefowy dla mieszkańców Brwinowa, Nadarzyna, Raszyna, Piastowa, Michałowic i Pruszkowa. Tak jest np. w Raszynie, gdzie wszystkie linie obsługujące mieszkańców są obsługiwane tylko przez ZTM. Powiat będzie przekonywał wszystkie pozostałe gminy do współpracy w tym zakresie polegające na wyborze (po zakończeniu obecnych umów) jednego operatora. Obecnie jesteśmy w trakcie wykonywania planu transportu zbiorowego. Po jego wykonaniu zajmiemy się realizacją. Wobec powyższego przesyłamy (naszym zdaniem słuszne) Pani uwagi do Burmistrza Brwinowa i Prezydenta Pruszkowa.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst