Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do Starosty Pruszkowskiego

Pytanie:

Proszę o przemyślenie koncepcji dróg 30 km/h np. wzdłuż ulicy B. Prusa od skrzyżowania z Armii Krajowej, oraz proszę o nierozdawanie pozwoleń na budowę każdemu lepszemu deweloperowi, który się zgłosi np. budowa zaraz obok sp nr 6 osiedle mieszkaniowe obok nowo wybudowanej hali sportowej przy sp nr6 – nie było zbyt mądrą decyzją. Tutaj każdy deweloper buduje jak chce bez żadnej koncepcji budynki wieleopiętrowe (6 pięter) wśród zabudowy 4-piętrowej np. przewidywana budowa dewelopera przy skrzyżowaniu B. Prusa i Pogodnej. Proszę o uporządkowanie polityki rozdawnictwa pozwoleń na budowę.

Kamil

Odpowiedź:

Szanowny Panie Kamilu,

Warunki zabudowy możliwe do realizacji na danym terenie określają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalane przez Radę Gminy.
W przypadku braku uchwalonego dla danego terenu planu miejscowego Gmina Pruszków, każdorazowo, określa warunki zabudowy dla danej nieruchomości w decyzji o warunkach zabudowy. W obu dokumentach urbanistycznych określane są parametry przyszłej zabudowy np. jej wysokość czy ilość koniecznych do zrealizowania miejsc postojowych. Kształtowanie ładu przestrzennego należy do kompetencji gminy. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane do kompetencji Starosty należy wydawanie pozwoleń na budowę po uprzednim sprawdzeniu zgodności przedłożonego projektu budowlanego z ustalaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z decyzją o warunkach zabudowy i przepisami odrębnymi. Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w przypadku spełnienia wymagań określonych w art. 35 ust.1 oraz w art. 32 ust.4  ww. ustawy Starosta nie może odmówić wydania pozwolenia na budowę.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst