Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do Starosty Pruszkowskiego

Szanowny Panie,

proszę o wyjaśnienie czemu miejsce, w którym mieszkańcy są zmuszeni załatwiać wiele spraw funkcjonuje w godzinach zupełnie oderwanych od rzeczywistości. Dlaczego musimy zwalniać się z pracy lub brać dzień wolny na wizytę w wydziale komunikacji czy też wydziale paszportowym . Wyznaczenie jednego dnia pracy do 18 to chyba trochę za mało (dla wydziału paszportowego i komunikacji jest to nawet godz. 17:30).
Wtorek, 09.08.2016r., godz. 15:20 – telefoniczna informacja, że Urząd jest już zamknięty mimo, iż zgodnie z info zamieszczonym na stronie powinien pracować do 16:00.

Z poważaniem,
Mieszkanka

Odpowiedź:

Szanowna Mieszkanko,

wnioski w Terenowym Punkcie Paszportowym mieszczącym się w Wydziale Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Pruszkowie w sprawie wydania i odbioru dokumentów paszportowych przyjmowane są (podobnie jak w innych punktach paszportowych) do godz. 15:30 we wtorki, środy, czwartki i piątki oraz do godz. 17:30 w poniedziałki. Terminy przyjmowania wniosków do realizacji, odpowiednio do 15:30 lub do 17:30, wynikają z konieczności opracowania złożonych wniosków, sporządzenia raportu o odebranych paszportach oraz przekazania informacji za pośrednictwem Paszportowego Systemu Informacyjnego do Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przed zakończeniem pracy Starostwa – odpowiednio godz. 16:00 lub godz. 18:00 (wydawanie dokumentów paszportowych realizowane jest na podstawie porozumienia powierzającego ww. zadanie Wojewody Powiatowi Pruszkowskiemu). Identyczna informacja o terminach składania wniosków do godz. 15:30 we wtorki, środy, czwartki i piątki oraz do godz. 17:30 w poniedziałki znajduje się na stronie internetowej www.powiat.pruszkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Dziękuję za zwrócenie uwagi na błędną telefoniczną informację o zamkniętym Urzędzie – Centrala zostanie pod tym kątem przeprogramowana.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst