Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do Starosty Pruszkowskiego

Dzień dobry
Zwracam się z prośba o udzielenie informacji publicznej na temat inwestycji realizowanej w Piastowie przy ulicy Powstańców Warszawy 16 na działce 628. Z uzyskanych informacji w Urzędzie Miejskim w Piastowie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części objętej niniejszym adresem nie jest dopuszczona zabudowa wielorodzinna. Wobec powyższego proszę o informację:
1. na co zostało wydane pozwolenie na budowę?
2. czy w pozwoleniu na budowę uwzględniono zapisy MPZP?
3. czy w pozwoleniu na budowę uwzględniono powierzchnie usługowe i parkingi?

Daniel

Odpowiedź:

Szanowny Panie Danielu,

w związku z Pana zapytaniem, w sprawie udzielenia informacji w zakresie  wydanego pozwolenia na budowę na dz. nr ew. 628 obr 2 w Piastowie informuję, iż w rejestrach spraw  prowadzonych przez tutejszy Urząd, brak jest postępowań administracyjnych  w sprawie wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, które odpowiadałoby skierowanemu zapytaniu.

Odpowiedź nie jest udzielana na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ze względu na złożenie przez Pana wniosku w sposób anonimowy. Uzyskanie danych pozwalających na identyfikację osoby jest minimalnym wymaganiem, wobec podmiotu dla którego mają być podjęte czynności związane z realizacją wniosku.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst