Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do Starosty Pruszkowskiego

Panie Starosto.
Dlaczego Piastów jest aż tak bardzo zaniedbany pod względem jakości dróg? Niedziałająca kanalizacja deszczowa, nawierzchnie podziurawione, wiele jest kompletnie nieutwardzonych. Nie wiem jaki jest podział własności, które są gminne, a które powiatowe. Ale w sąsiednim Pruszkowie nie ma takich \"dramatów drogowych\", jak tu.

Katarzyna

Odpowiedź:

Szanowna Pani Katarzyno,

informuję, że na terenie Miasta Piastowa drogami powiatowymi są: ul. Lisa Kuli, ul. Piłsudskiego, ul. Bohaterów Wolności, Al. Tysiąclecia, ul. Warszawska, ul. Dworcowa oraz ul. Tuwima. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego na bieżąco zleca remonty wyżej wymienionych ulic w ramach posiadanych środków. Do zadań własnych gminy należą sprawy gminnych dróg, ich należyte utrzymanie i konserwacja.

W budżecie Powiatu Pruszkowskiego na 2016 r., a także w wieloletniej Prognozie Finansowej na lata kolejne, zaplanowano do realizacji: przebudowę drogi 3129W – ul. Dworcowej w Piastowie, dla której trwają rozmowy Powiatu, Miasta Piastów, Gminy Michałowice oraz m.st. Warszawy
w sprawie dokonania zlecenia na wykonanie dokumentacji projektowej, a także przebudowę drogi nr 3131W ul. Warszawskiej w Piastowie, dla której dokumentacja projektowa została już zlecona.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst