Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do Starosty Pruszkowskiego

Witam. 8 czerwca br. na łamach \"pytań do starosty\" wyświetlona została odpowiedź na zadane przeze mnie pytanie dotyczące zamknięcia linii kolejowej. Bardzo przykro jest mi stwierdzić, iż jest ona nie na temat. Plan transportu to dokument, którego opracowanie wynika z ustawy o transporcie zbiorowym i nie ma on nic wspólnego z omawianą tematyką. W związku z czym postaram się doprecyzować. Według planów PKP PLK w drugiej połowie 2017 roku nastąpi całkowite wyłączenie ruchu pociągów osobowych na trasie Grodzisk Mazowiecki – Warszawa i ma ono potrwać ok. 15 miesięcy. Sytuacja taka spowoduje ogromne trudności z dojazdem do stolicy i do Grodziska dla wielu mieszkańców powiatu pruszkowskiego. Ponieważ komunikacja na poziomie międzygminnym należy do kompetencji samorządu powiatowego proszę o udzielenie konkretnej odpowiedzi. Jakie kroki zamierza podjąć zarząd i rada powiatu aby ułatwić mieszkańcom dojazd do pracy czy szkoły?

Paweł

Odpowiedź:

Szanowny Panie Pawle,

linia kolejowa nr 447 Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki należy do linii o największym obciążeniu ruchem pasażerskim w kraju. Brak znaczących remontów i modernizacji linii nr 447 doprowadził do jej daleko posuniętej dekapitalizacji, a konieczność wykonania planowanych prac stała się racją jej dalszego funkcjonowania. W obecnym stanie technicznym infrastruktura stacyjna w tym peronowa nie zapewnia podstawowych potrzeb pasażerów w tym niepełnosprawnych, a stan torowisk sterowania ruchem i trakcji uniemożliwia utrzymanie niezbędnej prędkości i częstotliwości ruchu pociągów w tym wykorzystania nowoczesnego taboru. Jak zwykle konieczność ograniczenia, a nawet wstrzymania ruchu pociągów jest w konflikcie z podstawową potrzebą pasażerów, odbycia codziennych podróży do pracy czy szkoły. Organizacja transportu zastępczego jest obowiązkiem inwestora czyli PKP PLK S.A oraz przewoźników, których łączy z pasażerami stosunek cywilno – prawny poprzez zakup biletu. Obecnie PKP PLK przygotowuje zasady i koncepcję komunikacji zastępczej na całej linii. Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego bardzo zależy na odpowiednim zapewnieniu potrzeb komunikacyjnych naszych mieszkańców, dlatego też wystąpiliśmy do Wojewody Mazowieckiego o zorganizowanie wielostronnego spotkania inicjującego działania zmierzające do skonstruowania optymalnego modelu komunikacji zastępczej. Spotkanie to ma mieć szeroką formułę zapewniającą udział władz samorządowych gmin i powiatów, które mogą mieć istotny wpływ na wypracowanie satysfakcjonujących wszystkich rozwiązań.

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst