Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do Starosty Pruszkowskiego

Chciałbym się spytać Pana Starosty czy są jakie plany poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Starzyńskiego w Dawidach Bankowych (gm. Raszyn). Jest to bowiem skrzyżowanie wielce niebezpieczne gdzie linie ogrodzeń stykają się wręcz z krawędzią jezdni a kierujący chcąc się włączyć z podporządkowanej ulicy muszą wjeżdżać na środek skrzyżowania żeby coś w ogóle zobaczyć. Optymalnym rozwiązaniem w tej sytuacji byłaby oczywiście sygnalizacja świetlna.

Krzysztof

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Krzysztofie,

informuję, że Zarząd Powiatu Pruszkowskiego realizując zadania ustawowe nieustannie dokonuje analizy bezpieczeństwa i warunków ruchu dla powiatowej sieci drogowej, w wyniku której ocenia konieczności zastosowania sygnalizacji świetlnych, bądź wprowadzenia ewentualnych zmian w obowiązujących organizacjach ruchu.
Pana wniosek dotyczący wybudowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej, ul. Starzyńskiego i ul. Baletowej w Dawidach Bankowych zostanie zgłoszony do projektu budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. Jest rozważane także przy współpracy z Urzędem m. st. Warszawy włączenie ulicy Starzyńskiego w ulicę Baletową z pominięciem obecnego rozwiązania.
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst