Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do Starosty Pruszkowskiego

Pytanie:

Dlaczego Starostwo nie odśnieża swoich chodników w Pruszkowie?

mieszkaniec

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

chodniki odśnieżane są w miejscach najbardziej niebezpiecznych tj. na wiaduktach i w miejscach wzmożonego ruchu pieszych. Jednocześnie wyjaśniam, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 poz.1399, z późn. zm.) do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z  chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst