Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do Starosty

 

Pytanie:

Proszę o informację dlaczego od piątku 15 stycznia do dzisiaj czyli poniedziałku 18 stycznia nie zostały odśnieżone ulice Sienkiewicza , Powstańców, Pogodna. Dotyczy to również chodników przylegających do tych ulic. Czy co roku musi się powtarzać podobna sytuacja? Proponuję pracownikom starostwa trochę więcej zaangażowania, nie tylko przy składaniu obietnic.

Katarzyna

Odpowiedź:

Szanowna Pani Katarzyno,

Zgodnie z informacją otrzymaną od pracowników Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska ul. Sienkiewicza i Powstańców, jak również pozostałe ulice powiatowe w Pruszkowie były odśnieżane i sypane mieszanką piaskowo-solną 15 stycznia. Ponownie zostały odśnieżane z błota pośniegowego i sypane 16 i 17 stycznia. 18 stycznia w godzinach rannych podczas kontroli dróg powiatowych stwierdziliśmy, że ulice Sienkiewicza i Powstańców były niezbyt dokładnie odśnieżone. Tego samego dnia zleciliśmy ponowne ich odśnieżanie.

Odśnieżaliśmy również chodniki w miejscach najbardziej niebezpiecznych tj. na wiaduktach i w miejscach wzmożonego ruchu pieszych. Jednocześnie zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 poz.1399, z późn. zm.) do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z  chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Ulica Pogodna jest drogą gminną będącą w zarządzie Gminy Miasto Pruszków (ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst