Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Panie Starosto. Moje pytanie dotyczy ukończonego własnie remontu ulicy POW na ŻBIKOWIE. Wszystko wyglądałoby pięknie gdyby nie dwie poważne niedoróbk i. Pierwsza – to niedokończony chodnik przy skrzyżowaniu z ul 3-maja przy sklepie .Uszkodzony krawężnik, asfaltowe łaty zamiast kostki. Znajduje sie to w pasie remontowanej drogi. Druga – to przekrzywiona studzienka kanalizacyjna tuż przy skrzyżowaniu z ul 3-maja wytworzył się potężny garb który cały czas się powiększa . Grozi to uszkodzeniem koła ,lub poważniejszym wypadkiem .Czy ten remont jest należycie wykonany. Pozdrawiam
ZDZISŁAW

Odpowiedź:

Skrzyżowanie ul. POW z ul. 3 Maja w Pruszkowie będzie modernizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi nr 3135W – ul. Warsztatowa i ul. Broniewskiego w Pruszkowie oraz drogi nr 3131W ul. Warszawskiej w Pruszkowie. Termin wykonania dokumentacji technicznej dla przebudowy ww. ciągu komunikacyjnego wyznaczony jest na koniec maja 2016 r.
Natomiast wykonane w ostatnim miesiącu roboty drogowe na ul. POW w Pruszkowie nie zostały jeszcze odebrane, właśnie z uwagi na stwierdzone wady, które wykonawca musi jeszcze usunąć.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst