Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

nie dostałem odpowiedzi na jakiej podstawie Urząd Państwowy w dzień pracujący zamyka całkowicie biuro?? Rozumiem dać części osób wolne tego dnia za odbiór za 26.12 ale dla interesantów Wydział powinien być otwarty. W innym wypadku sprawa zostanie nagłośniona.
Michał

Odpowiedź:

Szanowny Panie Michale
W nawiązaniu do wcześniejszej informacji wyjaśniam. Zgodnie z przepisami prawa pracy (Kodeks pracy), pracodawca ma obowiązek udzielenia dnia wolnego za święto wypadające w sobotę. W 2015 r. dwa dni świąteczne wypadają w sobotę: 15 sierpnia 2015 r., za który pracownicy otrzymali wolne w dniu 14 sierpnia 2015 r. oraz 26 grudnia 2015 r. za który pracownicy otrzymali wolne 24 grudnia 2015 r. Zarządzenie Starosty Pruszkowskiego w tej sprawie podjęte zostało 5 stycznia 2015 r. Po podjęciu zarządzenia niezwłocznie zostało podane do publicznej informacji poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst