Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Panie Starosto chciałabym zwrócić się do Pana z ogromnym problemem z którym borykam się od 8 lat. W 2007 roku zakupiłam działkę budowlaną na Gąsinie w celu wybudowania domu . Od lat piszę do miasta pisma oraz byłam osobiście na rozmowie u wiceprezydenta p. Kurzeli o doprowadzenie do działki drogi dojazdowej i mediów. W te wakacje po pismach moich i sąsiadki posiadającej działkę na przeciwko mojej udało na się podkreślam po 7 latach doczekać się szrutowej drogi. Na pytanie o media wszyscy mówią NIE bądź określają przybliżony termin przyłączy na rok ok 2020. Jak to jest możliwe że w mieście powiatowym trzeba czekać 13 lat na możliwość pobudowania się .Jednocześnie nikt nie zapomina przez te 13 lat pobierać podatków. W chwili obecnej najmniejsze wioski mają media , a tu w środku miasta powiatowego jest to nie możliwe. Uważam tą sprawę już za co najmniej żenującą . Do poprowadzenia jest ok 30 m rur nie ileś tam kilometrów. Problem dotyczy działek 32/2 i 32/4 na Gąsinie . Zwracam się z ogromną prośbą do Pana o pomoc i interwencję w tej sprawie. Mam nadzieje, że Panu są bliższe problemy mieszkańców niż poprzednim władzom.
Agata

Odpowiedź:

Szanowna Pan Agato,

budowa infrastruktury technicznej należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015.199) rada gminy, uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, rozstrzyga o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania.
Starosta nie jest organem nadrzędnym w odniesieniu do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zatem nie może kontrolować czy organ szczebla gminnego realizuje powyższe zadania ustawowe.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst