Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Panie Starosto,

Kiedy powstanie chodnik z oświetleniem przy drodze powiatowej od Kań (osiedle słoneczne przy drodze z Nowej Wsi do Nadarzyna) do Nowej Wsi. Osiedle funkcjonuje i rozbudowuje się od kilkunastu lat a brak chodnika często dla dzieci, młodzieży, osób starszych niedysponujących samochodem jest uciążliwy i niebezpieczny (wąska droga, nieoświetlona).
Artur

Odpowiedź:

Szanowny Panie Arturze,

w 2015 r. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zlecił wykonanie koncepcji przebudowy drogi nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy.W zakres planowanej przebudowy wchodzić będzie m.in. budowa jezdni do szerokości min. 6 m oraz ciągu pieszo-rowerowego.
W związku z tym zaplanowanie przebudowy kolejnego odcinka przedmiotowej drogi będzie możliwe po zrealizowaniu w pierwszej kolejności odcinka od ul. Pogodnej do ul. Rekreacyjnej. Natomiast planowanie i budowa oświetlenia miejsc publicznych, a także finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych zgodnie z ustawą Prawo energetyczne należy do zadań własnych gminy.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst