Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Panie Starosto, czy istnieje możliwość odbycia stażu w urzędzie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie? I czy są szanse na ewentualna dalsza współpracę?
Paula

Odpowiedź:

Szanowna Pani Paulo,

jest możliwość odbycia stażu w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, jednakże dalsza współpraca uzależniona jest od bieżących potrzeb kadrowych. Osoby odbywające staż, które wykażą się dużym zaangażowaniem w wykonywaną pracę mogą być brane pod uwagę przy zatrudnianiu na zastępstwo za pracowników Starostwa.
Istnieje także możliwość przystąpienia do otwartych naborów na wolne stanowisko urzędnicze. Informacje na ten temat znajdują się w zakładce „praca w starostwie” na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Pruszkowskiego.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst