Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Uprzejmie proszę o informację kto jest zarządcą ulicy Komorowskiej przebiegającej od Pruszkowa, przez Komorów i Nową Wieś. We wszelkich informacjach można znaleźć stwierdzenie, że ulica Komorowska jest drogą powiatową. Rozumiem, że z ustawy wynika, iż drogą powiatową w granicach miasta zarządza prezydent miasta a drogą powiatową poza granicami miasta – starosta. W świetle tego proszę o wyjaśnienie kto zarządza kolejnymi odcunkami ulicy Komorowskiej, a zwłaszcza odcinkiem wzdłuż którego przebiega granica Pruszków/ Komorów. Proszę o wyjasnienie kto odpowiada za stan chodnika po stronie Komorowa i stan pobocza po stronie Pruszkowa.
Aleksandra

Odpowiedź:

Szanowna Pani Aleksandro,

zarządcą drogi powiatowej Nr 3107W Pruszków-Nadarzyn, w tym ul. Komorowskiej w Pruszkowie i w m. Granica jest Zarząd Powiatu Pruszkowskiego. Zarządca odpowiada za pas drogowy ww. ulicy, w tym za chodniki i pobocze.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst