Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowany Panie Starosto,

tyle mówi Pan o budowie nowej siedziby liceum Zana. Kiedy w końcu zacznie się ta przebudowa? Ile czasu będzie trwała? Co będzie z młodzieżą w trakcie budowy?

Pozdrawiam,

Maksymilian
Maksymilian

Odpowiedź:

Szanowny Panie Maksymilianie,

otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na budowę siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6 odbyło się 20 lipca w chwili obecnej oferty są w trakcie sprawdzania.
Przebieg inwestycji jest zaplanowany na dwa, bezpośrednio po sobie następujące etapy, które będą realizowane w latach 2015-2017. W trakcie pierwszego budowana będzie część edukacyjna budynku od strony ul. Obrońców Pokoju i Kościuszki wraz z dojściami, umożliwiającymi przeniesienie szkoły i oddanie do użytku. Zgodnie z umową, etap ten, powinien być zakończony do 29 stycznia 2017 r. Etap drugi nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku edukacyjnego i przeprowadzeniu szkoły. Polegał będzie na rozebraniu starego budynku i budowie obiektu sportowego oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Cała inwestycja ma być zakończona do 15 listopada 2017 r.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst