Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Przeczytałem właśnie, że został ogłoszony przetarg na przebudowę ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie, w tym budowę nowej drogi rowerowej wzdłuż remontowanej ulicy. Niestety z dokumentacji wynika, że będzie to kolejna droga rowerowa z kostki betonowej – czyli nawierzchni bardzo nielubianej przez rowerzystów. Dlaczego nie będzie to nawierzchnia asfaltowa? W imieniu rowerzystów z całego powiatu proszę aby kolejne projektowane drogi rowerowe posiadały nawierzchnię asfaltową. O zaletach asfaltowych dróg rowerowych można przeczytać m.in. w opinii GDDKiA:https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-rowerowa_3000/opinia_nawierzchnia.pdf
Marek

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marku,

zgodnie z dokumentacją projektową w ciągu ul. 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej zaplanowano budowę ciągu pieszo-rowerowego, a nie drogi rowerowej. Ciąg ten jest kontynuacją tego występującego wzdłuż ul. Przyszłości i posiada te same parametry konstrukcyjne, geometryczne jak i nawierzchnię. Dokumentacja techniczna została wykonana w listopadzie 2012 r.

W przyszłości Zarząd Powiatu weźmie pod uwagę także inne rozwiązania konstrukcyjne projektując i budując ścieżki rowerowe.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst