Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam,

Proszę o informację w sprawie zgłoszenia nr 388/2015 (numer otrzymany z Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta), które dotyczy powstania placu zabaw na Gąsinie – Pruszków.

Prosze o informację czy plac zabaw dla dzieci usytuowany pomiędzy linią wysokiego i średniego napięcia jest bezpieczny?

Proszę o przesłanie lub wskazanie na jakiej podstawie jest podjęta decyzja o powstaniu placu zabaw właśnie w tym miejscu? Nie ukrywam, że tą lokalizacje uważam za niewłaściwą , niebezpieczną dla dzieci!
Anna

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,

Zgłoszenie nr 388/2015 dotyczące wykonania robót budowlanych polegających na budowie miejsca rekreacji na potrzeby mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, zlokalizowanego w Pruszkowie zostało przyjęte zgodnie z ustaleniami obowiązującego na tym terenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała nr XLV/517/06 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 31 sierpnia 2006 r). Planowana inwestycja położona jest na obszarze, dla którego plan określa funkcje podstawową jako tereny zieleni publicznej z dopuszczeniem funkcji sportu i rekreacji. Wzdłuż rz. Utraty przebiega linia napowietrzna 110 kV, dla której zgodnie z par. 21 pkt. 4) Miejscowego Plan ustala się ograniczone użytkowanie terenu w pasie po 19 m w każdą stronę, licząc od osi napowietrznej linii 110 kV. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dołączonym do zgłoszenia przedmiotowe miejsce rekreacji zlokalizowane jest w wymaganej odległości od linii 110 kV. Ponadto opinie PGE Dystrybucja Warszawa – Teren S.A. określają zgodnie ze Polską Normą PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne Linie Napowietrzne, Projektowanie i Budowana oraz Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, że dopuszcza się zbliżenie budynków (obiektów) do przewodów linii 15 kV przy największym zwisie normalnym pod warunkiem lokalizowania obiektów łatwo zapalnych i łatwo dostępnych części budynków (obiektów) w odległości 5,1 m od linii 15 kV. Informuję, że ta odległość również została zachowana.

Przedmiotowe zgłoszenie spełnia wymogi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst