Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Panie Starosto,
czy to prawda, że chce Pan urządzić zamknięty parking dla pracowników starostwa na terenie parku Kościuszki?
Jadwiga

Odpowiedź:

Szanowna Pani Jadwigo,

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego podejmuje wielokierunkowe działania zmierzające do usprawnienia ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie tutejszego urzędu. W tym celu podjęto rozmowy z Miastem Pruszków w celu zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Drzymały i al. Niepodległości w Pruszkowie. Zmiany polegać będą na przebudowie tych dróg oraz zwiększeniu ilości miejsc parkingowych. Prowadzone działania oprócz usprawnienia ruchu drogowego zapewnią także swobodny dostęp mieszkańcom powiatu do Starostwa, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie oraz publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst