Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Skoro można zadać pytanie, to pragnę zapytać jak starostwo chroni moje dane osobowe. Wczoraj wysłałem list do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych następującej treści:

W dniu 7 maja 2015r udałem się do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11 celem uzyskania Karty Parkingowej dla inwalidów.

Pragnę nadmienić, że jestem inwalidą z orzeczeniem całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji na stałe. Powiat Pruszkowski posiada umowę z powiatem Grodziskim, dlatego jako mieszkaniec Pruszkowa tego typu sprawy załatwiam w Zespole Orzekania w Grodzisku Mazowieckim.

Z dokumentów jakie ode mnie zażądano był między innymi wzór podpisu i (to budzi moje największe wątpliwości) ksero dowodu osobistego. Wydanie Karty Parkingowej było uzależnione od złożenia ksero dowodu osobistego. Czyli nie miałem wyjścia, pomimo moich protestów musiałem zostawić ksero swojego dowodu. Nie wyjaśniono przy tym jak są chronione moje dane osobowe. Czy są przechowywane w np. sejfie, kto ma do nich dostęp.

W Polsce, gdzie króluje bezprawie, gdzie są wyłudzane pożyczki przez internet tylko na podstawie danych osobowych budzi to moje poważne zaniepokojenie.

Pragnę oświadczyć, że nie zgadzam się na dostęp do moich tak szczegółowych danych w Powiatowym Zespole Orzekania Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim.

Dlatego zwracam się do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z prośbą o interwencję i zakazanie posiadania ksero mojego dowodu osobistego.
Mirosław

Odpowiedź:

Szanowny Panie Mirosławie,

w odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie ochrony danych osobowych, które są przetwarzane na potrzeby wydania karty parkingowej informuję, że zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Grodziskim, dotyczącym powierzenia spraw z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Pruszkowskiego za proces ten odpowiada Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim.
W związku z powyższym Pańskie zapytanie skierowane zostało do Przewodniczącej ww. Zespołu. Po otrzymaniu odpowiedzi, zamieścimy ją poniżej.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst