Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Dzień dobry,
ja i moi znajomi jesteśmy zaniepokojeni tym co się dzieje w Strefie Chronionego Krajobarazu Doliny Utraty. Ostatnio spora jej cześć została zniszczona – od strony mostku przy ul. Na Skraju do działek pracowniczych w Komorowie – stan na wczoraj 29.03.2015. Zostały zasypane ziemią i gruzem rozlewiska. A co się dzieje dziś???? Dalsze niszczenie? Osoba \”zawiadująca\” pracą na tym terenie na pytanie co się tu dzieje, odpowiada \” A co panią/pana to obchodzi\”.
Urszula

Odpowiedź:

Zgłoszenia w tej sprawie mieliśmy już wcześniej i dlatego 2 lutego 2015 r. pracownicy Starostwa przeprowadzili wizję lokalną na wskazanym terenie. Ustalili, że na obszarze zlokalizowanym w okolicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Komorów” pomiędzy lasem we wsi Kanie Helenowskie a rzeką Utratą we wsi Komorów wzdłuż rowu melioracyjnego, po obu jego stronach została rozplantowana ziemia. Na terenie przylegającym do rzeki Utraty znajdowały się hałdy ziemi. W ocenie pracowników przedmiotowy teren został podniesiony.

Wobec powyższego zwróciliśmy się do Wójta Gminy Michałowic z prośbą o podjęcie działań leżących w jego kompetencji i o pisemne poinformowanie nas o sposobie załatwienia sprawy.

W odpowiedzi, którą otrzymaliśmy 6 marca Wójt Gminy Michałowice poinformował, nas że wszczął z urzędu postępowanie w przedmiotowej sprawie., na podstawie art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst