Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowny Panie Starosto,

Moje pismo do Pana dotyczy stanu drogi powiatowej nr 3114W łączącą miejscowość Wolica i Suchy Las.

Stan drogi na całym odcinku jest katastrofalny, a w ostatnich miesiącach uległ znacznemu pogorszeniu i degradacji, że droga fizycznie nie istnieje, na znacznym jej odcinku. W szczególności fatalny jest stan nawierzchni, na której występują dziury i wyżłobienia. Tak być nie może!!! Tym bardziej, że położenie drogi ma olbrzymie znaczenie dla mieszkańców Wolicy. Zwracam się do Pana z prośbą o naprawę i utwardzenie drogi. Droga powiatowa, o której mowa, jest na tyle w złym stanie, że bez różnicy na porę roku, wystarczą jednodniowe opady deszczu, aby przejazd samochodem był utrudniony, a miejscami wręcz niemożliwy. Ciężko tutaj pisać, jak uciążliwe jest przemierzanie tego odcinka drogi nawet pieszo. Pragnę zaznaczyć, że wręcz krytyczny stan drogi stanowi kłopot nie tylko dla mnie, ale również dla karetki pogotowia, co za tym idzie, stanowi zagrożenie zdrowia a nawet życia. Warto też zaznaczyć, że każde zabudowania mieszkalne powinny mieć zapewnioną drogę pożarową. Strach pomyśleć co by by ło, gdyby ciężki samochód straży pożarnej lub karetki utknął w błocie. Dodam, że posiadam dwa nowe auta, w których wielokrotnie były uszkodzone elementy zawieszenia. Sytuację mogłoby poprawić wyrównanie ww. odcinka drogi koparką oraz utwardzenie przynajmniej dwiema warstwami kruszywa oraz położenie warstwy bitumicznej. Zakładając, że powiat ma na uwadze dobro mieszkańców oraz rozwój miejscowości myślę, że w budżecie znajdą się pieniądze na poprawę infrastruktury. Pragnę jeszcze nadmienić, że do zarządu drogi, zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych należy m.in. przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg, utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonanie interwencyjnych robót i zabezpieczających prac. Zgodnie z art. 19 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. Zarządcą drogi jest organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg.

Kończąc moje pismo do Pana dodam, że jeśli obecna droga nie zostanie w krótkim terminie naprawiona, to zbiorę grupę mieszkańców i wspólnie wystosujemy pozew zbiorowy przeciwko zarządcy drogi. Do tej pory zgromadziłem mnóstwo dowodów w postaci zdjęć ww. drogi.

Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku z poważaniem

Christoph Hemmerich
Christoph Hemmerich

Odpowiedź:

Umowę na naprawy bieżące nawierzchni dróg tłuczniowych znajdujących się na terenie Powiatu Pruszkowskiego Zarząd podpisał z wykonawcą 10 marca, ale ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, pierwsze prace na drodze Wolica-Suchy Las były prowadzone 3 kwietnia i ukończono je 10 kwietnia.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst