Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Czy Starostwo zamierza naprawić bubla budowlanego swoich poprzedników, mam na myśli przebudowę ulicy Długiej. Atrapy studzienek burzowych i zapadajaca sie nawierzchnia wszystko mówią o sposobie wydawania pieniędzy przez poprzednie władze Powiatu. Rozliczenie tej inwestycji i naprawienie bubla budowlanego byłoby przekonującym sygnałem zwiastującym zmiany na lepsze.
Za odpowiedż z góry dziękuję
Franek

Odpowiedź:

Panie Franciszku,

przyczyną zapadania się nawierzchni tej drogi jest zły stan techniczny kanału sanitarnego, będącego własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A., znajdującego się pod tą drogą.

W wyniku interwencji Zarządu Powiatu Pruszkowskiego MPWiK rozpoczął naprawę w zakresie uszczelniania kolektorów głównych w Paśmie Pruszkowskim, tj. również kanału w ul. Długiej. Prace te mają być zakończone do końca 2015 r.

Po wykonaniu ww. uszczelnienia MPWiK dokona naprawy uszkodzonej podbudowy drogi i warstwy wiążącej w miejscach zapadającej się jezdni oraz położy warstwę ścieralną na całej szerokości jezdni na długości kolektora sanitarnego.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst