Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam
Kiedy zmieni się wyjazd z kliniki w Kajetanach w kierunku Łodzi? Jest to bardzo kolizyjny wyjazd z kliniki na ulicę Rolną by ustawić się na pasie dla skręcających w lewo w kierunku Łodzi.
Nie można wyjechać, ponieważ w ogóle nie ma możliwości wyjazdu na pas jezdni, kiedy uda się częściowo wjechać na pas prawy, to nie ma możliwości wjechania na lewy bo w momencie zielonych świateł kierowcy ruszają i mają pretensje(brak klutury) Często zastawiony jest również wjazd w kierunku kliniki. W jaki sposób wyjechać z podporządkowanej kiedy na czerwonym wszyscy stoją przed maską w momencie świateł zielonych wszyscy ruszają
Nie widzę możliwości bezkolizyjnego swobodnego wyjazdu, jest to na zasadzie może się uda. Przy tak dużej płynności ludzi przyjeżdżających do kliniki jest to duży problem i wstyd by była taka organizacja ruchu.
Może postawić tam znak z informacją o niezastawianiu skrzyżowania oraz na czerwonym świeltle by samochody nie jechały przez skrzyzowanie pod sygnalizację świetlną przez to zastawiają wyjazd?
Z poważaniem
Beata
Beata

Odpowiedź:

Pani Beato,
Droga stanowiąca dojazd od ul. Rolnej do Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach jest drogą serwisową Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowy i Autostrad .
Z informacji uzyskanych od zarządcy drogi wynika, że skrzyżowanie będzie modernizowane w ramach przebudowy drogi krajowej nr 8. W pierwszym półroczu 2015 roku GDDKiA planuje wyłonienie wykonawcy tego zadania w systemie „Projektuj – buduj”.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie GDDKiA w Warszawie ul Mińska 25 lub pod nr tel: (22) 209 25 00.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst