Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani Starościno,
Ponawiam pytanie, które zadałam Pani w 2009 r – dlaczego w szpitalu w Pruszkowie nadal nie ma oddziału pediatrycznego i czy zamierzacie Państwo to zmienić (i kiedy)? Proszę o odpowiedz, SP ZOZ w Pruszkowie jest jednostka organizacyjną powiatu, jesteście Państwo organem założycielskim, więc pytanie jak najbardziej dotyczy Państwa kompetencji.

W swojej odpowiedzi pisała Pani o całościowej koncepcji rozbudowy i modernizacji SPZ ZOZ w Pruszkowie, która to koncepcja miała być przyjeta w 2009 r i miała obejmować miała także aspekt utworzenia w strukturach SPZ ZOZ w Pruszkowie oddziału pediatrycznego. Minęło 5 lat i chciałabym się dowiedzieć kiedy i czy mieszkańcy Pruszkowa – rodzice, mogą spodziewać się utworzenia oddziału pediatrycznego.

Z poważaniem
Justyna

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
rodzaj usług świadczonych przez placówki medyczne uzależniony jest od możliwości lokalowych i finansowych. Ten ostatni aspekt to możliwość zawarcia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Powiat Pruszkowski jako jednostka samorządu terytorialnego, nie może podjąć ryzyka zorganizowania oddziału szpitalnego bez gwarancji sfinansowania świadczeń przez NFZ na co wpływ mają niewątpliwie warszawska oferta pediatryczna oraz funkcjonowanie oddziału pediatrycznego w Szpitalu Zachodnim mającym siedzibę w pobliskim Grodzisku Mazowieckim. Samorząd może wspierać szpital środkami przeznaczonymi na inwestycje lub programy zdrowotne. Planowana rozbudowa szpitala wraz z wyposażeniem to koszt kilkudziesięciu milionów złotych.

W latach 2010-2014 Powiat Pruszkowski wydatkował z własnego budżetu na służbę zdrowia kwotę ponad 2 mln zł między innymi na: projekt rozbudowy szpitala w której to koncepcji uwzględniono utworzenie oddziału pediatrycznego, budowę lądowiska, zakup sprzętu i szkolenia pracowników. Ponadto Powiat umorzył pożyczkę w wysokości ponad 2 mln zł oraz pokrył ujemny wynik finansowy za 2013 r. w kwocie 889 224,68 zł, decydując tym samym o pozostawieniu szpitala w dotychczasowej formule prawnej czyli jako publicznej placówki służby zdrowia. Trwają negocjacje w sprawie pozyskania, przynajmniej w części, zewnętrznych środków finansowych na planowaną rozbudową, którą Zarząd Powiatu Pruszkowskiego traktuje jako inwestycję priorytetową.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst