Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam,
proszę o informację na temat ulicy Targowej w Opaczy Małej. Kiedy nawierzchnia zostanie odnowiona? Na jakim etapie znajduje się współpraca z władzami gminy Michałowice w zakresie kanalizacji wzdłuż tej drogi?
Dziękuję.
Magdalena

Odpowiedź:

Pani Magdaleno,

Powiat Pruszkowski wspólnie z Gminą Michałowice w 2014 r. realizuje zadanie pn. Przebudowa drogi Nr 3131W – ul. Targowa w Opaczy Małej w zakresie którego budowany jest kanał deszczowy wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi w ul. Targowej i ul. Czystej w Opaczy Małej. Przewidywany termin zakończenia odwodnienia to 30 listopada br.

Jednocześnie informuję, że przebudowa tej drogi została zgłoszona do projektu budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2015 r. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zwrócił się do Wójta Gminy Michałowice o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na 2015 rok w zakresie otworzenia nawierzchni drogi.

Jednakże przebudowa ww. drogi uzależniona jest od zakończenia budowy Południowej Obwodnicy Warszawy, tj. drogi ekspresowej S2, na tym odcinku. Dopiero po jej zakończeniu możliwe będzie odtworzenie nawierzchni ul. Targowej w Opaczy Małej.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst