Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowny Panie Starosto
Od jakiegoś czasu na stronach BIP Urzędu Gminu Nadarzyn można znaleźć informacje o przebudowie drogi powiatowej 3114W na odcinku Wolica – Suchy Las.
Mam pytanie kiedy może to nastąpić, gdyż już jest to bardzo istotny odcinek z uwagi na prace toczące się na Alei Katowickiej i utrudnioną komunikacje w tym rejonie.
Dodatkowo będzie to niezbędny fragment sieci drogowej pozwalający na dotarcie mieszkańców miejscowości Wolica do planowanego węzła budowanego odcinka trasy Salomea-Wolica w miejscowości Sokołów. Aktualnie droga jest w tak fatalnym stanie, że praktycznie uniemożliwia poruszanie się nią osobom nie posiadającym samochodów terenowych.
Marcin

Odpowiedź:

Panie Marcinie,
informuję, że na biuletynie informacji publicznej Gminy Nadarzyn nie zamieszczono informacji o przebudowie drogi powiatowej nr 3114W, a jedynie obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia. Uzyskanie tej decyzji jest wymogiem prawnym dla projektanta dokumentacji projektowej.

Realizacja tej inwestycji uzależniona jest od uzyskania środków zewnętrznych.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst