Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Mam prośbę o dokonanie cięcia pielęgnującego (obcięcie gałęzi zagrażającym mieszkańcom i kierowcom) drzew-samosiejek przy ulicy Grodziskiej w Starej Wsi. Chodzi o część od nr. 192 do 2006. Dziękuję.
Ronald

Odpowiedź:

Panie Rolandzie,
Informuję, że 10 czerwca br. rozpoczęto wycinanie krzaków oraz wykaszanie chwastów na chodniku przy drodze powiatowej nr 1501W – ul. Grodziska w Starej Wsi. Jednocześnie zawiadamiam, że w maju i czerwcu pogłębiono rowy przydrożne w miejscach szczególnie zagrożonych zalewaniem.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst