Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam, Pani Starosto,
chciałam Panią zapytać do kogo mam się zwrócić, skoro droga gminna – Nadarzyn Stara Wieś ul. Borsucza jest nieprzejezdna (bagno o głębokości ok. 50 cm) i od kilku lat nie mam możliwości nią dojazdu (jeżdżę po działkach sąsiadujących) a urząd odpisuje, że wykona udrożnienie (ostatnia obietnica 2014 – kwiecień) i niestety nic nie robi, a nawet nie odpisuje na moje pisma w sprawie (ostatnie pismo z dnia 21.04.2014r. dot. również zniszczenia działki przez Straż Pożarną, która nie miała możliwości dojazdu drogą gminną), które zresztą wysłałam do wiadomości Pani.
Czy zostaje mi tylko droga sądowa, aby dochodzić swoich spraw?
Monika Orlik

Odpowiedź:

Pani Moniko,
uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260, poz.1543) zarządcą drogi dla dróg powiatowych jest zarząd powiatu, natomiast dla dróg gminnych wójt (burmistrz, prezydent miasta). W związku z powyższym w sprawie
ul. Borsuczej należy zwrócić się do Wójta Gminy Nadarzyn.
Jednocześnie pragnę poinformować, że starosta nie jest zwierzchnikiem wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst